Corporate Social Responsibility

- Sammen bidrager vi til en grønnere verden

Det handler ikke altid kun om tallene, vi vil også gerne bidrage til en bedre fremtid, og som vores kunde er du en vigtig holdspiller

Se vores grønne tiltag

Digital Revisor tager revision til et nyt og grønnere niveau. Du får en 100 % digital proces med et system, som snakker sammen med dit digitale økonomisystem. Digital Revisor har analyseret lovgivningen og skabt en ramme for, at flere kan lave regnskaber på samme tid med minimalt ressourceforbrug.

Det gør vi ved at benytte moderne teknologi, som gør hverdagen væsentlig nemmere, grønnere og billigere for alle virksomhedsejere.

Vores mål er indberetninger af høj kvalitet, der sætter så lavt et aftryk på kloden som muligt.

Vores mission er at skabe bæredygtig digital kommunikation og mindske kløften mellem forretningsejere og lovgivningen.

Små skridt mod en grønnere hverdag

Samtidig med at vi skaber en digital mulighed, som sparer planeten for fx papirforbrug og transport til forsendelse og fysiske møder, arbejder vi med FN’s 17 Verdensmål.

Vi fokuserer på to målsom er forbundet til vores mission og værdier

Mål 4Kvalitetsuddannelse

Her arbejder vi primært med delmål 4.4:
"Andel af unge og voksne med faglige kvalifikationer inden for informations- og kommunikationsteknologi (ICT), opdelt efter kvalifikationstype."

ICT for studerende

Selvom vi i Danmark har et godt uddannelsessystem, mener vi, at vi som virksomhed er forpligtiget til at støtte op om at uddanne unge mennesker indenfor vores område, som netop er ICT.  

Det gør vi ved løbende at tilbyde studerende praktikpladser. Praktikanter bliver ofte efterfølgende ansat som studentermedhjælpere, mens de gør studiet færdigt og herefter fastansat.  

Over 45 % af de ansatte i Digital Revisor har været praktikant i virksomheden, før de blev ansat.  

Samtidig er vi meget bevidste om, at den yngre generation – udover viden om systemer og den nyeste teknologi – har en øget bevidsthed om bæredygtighed; en viden vi opfordrer til at omsætte til praksis gennem vores system og koncept.  

Livslang læring for flere

For os handler kvalitetsuddannelse og livslang læring også om deling af viden.  

Vi sætter en stor del af samfundets iværksættere i stand til at tilegne sig en viden, de normalt ikke kan få – endda 100% digitalt. Vi hjælper erhvervsdrivende til at kunne hjælpe sig selv. Vi mener, at det er ressourceoptimering; vi uddanner dig, som er erhvervsdrivende og gerne vil styre din indberetning selv.  

Livslang læring for flere

For os handler kvalitetsuddannelse og livslang læring også om deling af viden.  

Vi sætter en stor del af samfundets iværksættere i stand til at tilegne sig en viden, de normalt ikke kan få – endda 100 % digitalt. Vi hjælper erhvervsdrivende til at kunne hjælpe sig selv. Vi mener, at det er ressourceoptimering; vi uddanner dig, som er erhvervsdrivende og gerne vil styre din indberetning selv.  

Mål 8Anstændige jobs og økonomisk vækst

Her arbejder vi primært med tre delmål:  
"8.1: Den årlige økonomiske vækst pr. indbygger skal fastholdes i overensstemmelse med nationale forhold  (…)
"8.2: Der skal opnås højere økonomisk produktivitet gennem diversificering, teknologisk opgradering og innovation (…)
"8.3: Der skal fremmes udviklingsorienterede politikker, der støtter produktive aktiviteter, skaber anstændige jobs, iværksætteri, kreativitet og innovation, og som fremmer en formalisering og udvikling af mikro-, små- og mellemstore virksomheder (…)"

Økonomisk vækst

Vi er en start-up, som i dag har en forretning, der løber rundt med flere ansatte fra både ind- og udland. Vores vækst har de seneste år været en faktor 3; på den måde er vi med til at sikre den årlige økonomiske vækst pr. indbygger internt.  

Samtidig får kunderne værktøjer, der forhåbentlig giver mulighed for i højere grad at skabe økonomisk vækst i deres virksomheder.

Højere produktivitet i hverdagen

Ved udelukkende at arbejde med digitale løsninger, søger vi konstant efter innovative metoder, som kan løfte vores system til at blive endnu grønnere – og endnu nemmere at håndtere for virksomhedsejere.

Samtidig har vi med vores digitale løsning effektiviseret hele processen omkring revision, så det kræver færre ansatte at hjælpe flere virksomheder.  

Højere produktivitet i hverdagen

Ved udelukkende at arbejde med digitale løsninger, søger vi konstant efter innovative metoder, som kan løfte vores system til at blive endnu grønnere – og endnu nemmere at håndtere for virksomhedsejere.

Samtidig har vi med vores digitale løsning effektiviseret hele processen omkring revision, så det kræver færre ansatte at hjælpe flere virksomheder.  

Nemmere hverdag for mikro- og små virksomheder

Gennem maskinlæring og teknologi gør vi virksomhederne i stand til selv at udføre noget, som normalt er et dyrt element for en lille start-up. Virksomhederne sparer penge og lærer noget ved at blive inddraget i processen.  

Vi mener, at det har potentiale til at skabe vækst på særligt to områder:

Flere innovative virksomheder kan se dagens lys og overleve de første, ofte svære, år, da de ikke behøver at have økonomisk formåen til en traditionel revisor

De virksomheder, der benytter Digital Revisor, sparer penge, som de kan bruge på at skabe øget udvikling og vækst.

Flere små bidrag til en grønnere verden

Udover de to ovennævnte verdensmål, fokuserer vi generelt på en grønnere hverdag med:

Minimal transport

Alt vores salg og kundeservice er online via chat, telefon og online møde; vi har ingen transport, da vi holder alt digitalt.

Ligeværd

Alle kunder er lige – der er intet hierarki. Det samme gælder for medarbejderne; alle bliver mødt som ligeværdige medmennesker.

Ingen fysiske leverancer

Vi sender ikke fysiske rapporter ud og arkiverer ikke i fysiske mapper – alt foregår elektronisk og sætter derfor mindst muligt aftryk på miljøet.

Digital oplæring

Vi giver adgang til digital revisorsparring via videoer og løbende webinarer, ligesom vi selv tilegner os ny viden online.

Bæredygtig kaffe

Javist – det er en lille ting, men revisorer og udviklere drikker en del kaffe.

Alt er online

Alle vores arbejdsredskaber er online; vi har intet stationært eller fysisk.

NGO-samarbejde

Vi arbejder fx som non-profit revisor for NGO’er og vores stifter har været mentor for danske flygtninge.