GDPR

Dataansvarlig

Digital Revisor A/S
Søren Frichs Vej 42F 8230 Åbyhøj
Kontakt e-mail: info@digitalrevisor.nu
CVR-nr. 38710168

Hvilke personoplysninger vi indsamler til brug for opfyldelse af vores aftale med dig om din brug/din virksomheds brug af Digital Revisors produkter

Vi indsamler personoplysninger om dig for at kunne opfylde vores aftale med dig.

NB: Du kan ikke være kunde hos os, hvis du ikke giver os de minimums-oplysninger, vi beder om.

For private kunder indsamles som minimum følgende oplysninger:
- Navn og efternavn
- E-mail
- Telefonnummer

For erhvervskunder indsamles som minimum følgende oplysninger:
- CVR-oplysninger
- E-mail
- Telefonnummer
- Oprettelsesdato

Kunder etablerer aktivt selv et kundeforhold til Digital Revisor og giver os i den forbindelse kun de nødvendige personoplysninger, vi skal bruge i oprettelsesprocessen. Når kunder ønsker at købe et produkt, så kræver det i den forbindelse et aktivt betalingskort registreret hos os.

Vi indsamler ikke personoplysninger om dig som person fra tredjemand. Dog indsamler vi informationer via vores cookies. Se mere herom i vores cookiepolitik, som du finder HER. De personoplysninger vi indsamler via vores brug af cookies, indsamler vi for at forfølge vores legitime interesse i at markedsføre os overfor dig, for at kunne tilpasse vores indhold i Digital Revisors produkter specifikt til dig og for at kunne optimere disse produkter.

Deltager du i de undersøgelser vi gennemfører, indsamler vi de oplysninger som indgår i undersøgelsen, herunder, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner. Deltagelse i undersøgelser er altid frivillig. Vi bruger undersøgelserne til dels at forbedre vores tjenester, men også for at kunne tilbyde dig og din virksomhed andre ydelser, herunder at målrette vores tilbud bedre til dig og din virksomhed. Behandlingsgrundlaget for indsamlingen af personoplysninger via vores undersøgelser er dit samtykke.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage

Trækker du dit samtykke tilbage, sletter vi de oplysninger, som vi alene har indsamlet som følge af din deltagelse i vores undersøgelser. Er du endnu ikke kunde hos os, indsamler vi oplysninger om dig/din virksomhed til brug for vores markedsføring overfor dig.

Det gør vi for at kunne forfølge vores legitime interesse i at markedsføre os overfor dig. Vi anvender kun din e-mail etc. til markedsføring, hvis vi har fået dit udtrykkelige forudgående samtykke hertil.

Brug af personoplysninger

Vi bruger dine personoplysninger til at afvikle vores kundeforhold med dig/din virksomhed.

Vi bruger dem også til at forbedre vores tjenesteydelser og til at kunne målrette vores budskaber til dig og din virksomhed, herunder målrette reklamer og indhold til dig/din virksomhed.

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand medmindre, at du selv udtrykkeligt har samtykket hertil. Vi bruger de underleverandører der fremgår af listen for underleverandører til behandling af dine personoplysninger. Du kan se listen nederst på denne side.

Sletning af personoplysninger

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Vi gemmer dine personoplysninger så længe, vi har et aktivt kundeforhold med dig/din virksomhed. Når kundeforholdet er ophørt, gemmer vi dine personoplysninger, så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivning, herunder regnskabslovgivningen.

Dataportabilitet

Du kan selv tilgå alle data, som er registreret på dig i Digital Revisor og har dermed mulighed for at hente/udskrive dine personoplysninger efter behov.

Vores rolle som databehandler

I forhold til dig og din virksomhed, er vi databehandler for de personoplysninger du selv behandler, herunder opbevarer i Digital Revisor.

Ændring af vores persondatapolitik

I tilfælde af væsentlige ændringer af denne persondatapolitik, giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

Sidst revideret juli 2022

Underleverandører

Opdateret oversigt over underleverandører i Digital Revisor. Nedenstående underleverandører af vores IT-systemer kan få adgang til vores brugeres persondata idet man indgår en aftale med Digital Revisors selvbetjeningsløsning.

De leverer services, vi vurderer er nødvendige for, at vi kan leve op til den aftale, du som bruger laver med Digital Revisor ved at blive bruger hos os. Listen vil løbende blive opdateret ved eventuelle ændringer. Hvis der bliver tilføjet en underleverandør, vil alle brugere ligeledes blive varslet.

System
Funktion
Lokation
Opdateret
Trustpilot
Marketing
EU
14/12/2023
Esignatur
Signering
EU
20/01/2023
E-conomic
Betalingsservice
EU
01/01/2023
Google Cloud Platform
Server/Hosting
EU
25/5/2022
Google Adwords
Marketing
EU
26/3/2022
Google Analytics
Marketing
EU
26/3/2022
Facebook
Marketing
EU
19/4/2022
Dealfront
Marketing
EU
18/4/2023
Stripe
Betalingsservice
EU
24/5/2022
Tawk.to
Kundeservice
USA
4/5/2022
Webflow
Server/Hosting
USA
25/5/2022
One.com
E-mail service
EU
25/5/2022
MailGun
E-mail service
USA
24/5/2022
WebinarJam
Webinar
USA
23/5/2022
HubSpot
CRM
USA
12/4/2022