Samtykkeerklæring ved brug af personoplysninger

Som Bruger på Digital Revisor giver du hermed samtykke til Digitalrevisor.nu, cvr.nr. 38710168, Søren Frichs vej 42H, 8230 Åbyhøj, tlf. +45 5369 4142, info@digitalrevisor.nu (Herefter ”Leverandøren”) som følger:
På hjemmesiden digitalrevisor.nu, vil Brugeren eventuelt lægge personoplysninger ind i systemet, som er nødvendige i forbindelse med vores levering af de aftalte ydelser.

Brugeren giver hermed samtykke til, at Leverandøren må behandle disse oplysninger i det omfang og på den måde, der er nødvendig for at kunne levere de aftalte ydelser.

Formålet med behandlingen af sådanne personoplysninger er alene levering af de aftalte ydelser.

Oplysningerne vil ikke blive delt med tredjemand ud over de for ydelsen relevante, offentlige myndigheder, herunder særligt SKAT.

Oplysningerne vil blive slettet senest 180 dage efter udløb af den indgåede aftale.

Brugeren kan altid trække nærværende samtykke tilbage ved at skrive til info@digitalrevisor.nu. Du skal dog være opmærksom på, at Leverandøren i så fald ikke derefter vil kunne levere de aftalte ydelser.