Indholdsfortegnelse

Årsregnskab for ApS

Bliv klogere på hvilke regler og krav der er til årsregnskabet, som ejer af et ApS.

At drive et ApS i Kongeriget Danmark er heldigvis rigtig fornøjeligt for de fleste. Vi oplever i hvert fald at størstedelen er utroligt glade for de vilkår, de lever under, samt de muligheder de har.

Dog fortæller vores erfaring os også, at en del snubler lidt, når det kommer til årsregnskabet for ApS. Og det forstår vi egentlig godt.

Fordi én ting er, at de regler og krav, Skat og Erhvervsstyrelsen har udstedt, er mange og temmelig komplicerede. Noget andet er, at du som ejer af et ApS skal finde hoved og hale i, om reglerne gælder for dig, eller om du skal forholde dig til nogle helt andre særregler.

Derfor har vi dedikeret dette blogindlæg til at gøre dig klogere på Skat og Erhvervsstyrelsens regler og krav til årsregnskabet for et ApS.

Hvad skal årsregnskabet for ApS indeholde?

Som ejer af et ApS vil du af Erhvervsstyrelsen blive genkendt som et kapitalselskab, hvilket betyder, at dit ApS er omfattet af reglerne for selskaber i regnskabsklasse B.

Du skal derfor aflægge dit årsregnskab efter de regler og krav, der gælder for regnskabsklasse B. Regnskabsklasse B er for selskaber med begrænset hæftelse, hvilket betyder, at der er krav om, at du indberetter et mindre detaljeret årsregnskab til Erhvervsstyrelsen.

Dit årsregnskab skal derfor indeholde følgende:

 • Ledelsespåtegning
 • Ledelsesberetning
 • Resultatopgørelse
 • Balance
 • Noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis
 • Evt. revisionspåtegning

Derudover er det væsentligt at du husker på, at du kun er i regnskabsklasse B, så længe du ikke overskrider to af følgende størrelsesgrænser i to på hinanden følgende regnskabsår:

 • En nettoomsætning på 89 mio. kr.
 • En balancesum på 44 mio. kr.
 • Gennemsnitligt antal ansatte i løbet af året på 50.

Overskrides disse, vil dit ApS rykke op i regnskabsklasse C – og her vil der blive stillet yderligere krav til dit årsregnskab.

Hos Digital Revisor er du i trygge hænder, hvis du skal lave årsregnskab for et ApS. Vores værktøj guider dig helt i mål med indberetningen og sørger for, at du overholder alle regler og krav til regnskabet

De forskellige krav til årsregnskabet for et ApS

En lovbog der viser, hvad årsregnskabet for et ApS skal indeholde
Der er en række krav til indeholdet i et årsregnskab. Fx skal der være både være en ledelsespåtegning og en resultatopgørelse

I det næste afsnit vil vi gennemgå de overstående krav, så du har en helt klar forståelse af, hvad de forskellige begreber dækker over.

Ledelsespåtegning

Ledelsen i dit anpartsselskab skal underskrive en ledelsespåtegning, hvor de bekræfter, at årsrapporten er lavet i overensstemmelse med lovgivningen, og at regnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiviteter.

Ledelsesberetning

Herunder gør ledelsen status over det år, der er gået, samt strategien for det kommende år. En god ledelsesberetning kan have stor værdi for mulige interessenter, og skal som minimum indeholde:

 • Virksomhedens væsentligste aktiviteter
 • Eventuelle væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold
 • Egne kapitalandele
 • Begivenheder efter regnskabets afslutning

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er den del af dit regnskab, der viser din omsætning og dine omkostninger for regnskabsåret. Den kan altså give dig og dine interessenter et overblik over regnskabet.

Et særligt vigtigt tal i årsregnskabet er årets resultat. Her kan du nemlig se, om dit selskab har haft overskud eller underskud i den givne periode.

Balance

Under balancen skal du give et indblik i dit ApS' økonomiske situation.

Det vil sige, at du skal angive dine aktiver (formuen i dit ApS) og dine passiver (gælden i dit ApS). Tilsammen viser aktiverne og passiverne de værdier, dit ApS har, og hvordan de er blevet finansieret.

I dit årsregnskab skal aktiverne og passiverne altid stemme overens. Det betyder, at balancen først stemmer i regnskabet, når dine aktiver og passiver er på samme beløb.

Noter

Noter fungerer som et supplement til dit årsregnskab, og har altså ikke nogen betydning for læsningen af eller forståelsen af regnskabet. I denne del kan læseren nemlig dykke længere ned i de forskellige regnskabsposter, hvis vedkommende finder det interessant.

I note-sektionen skal du desuden kunne gøre rede for følgende:

 • Lønninger
 • Pensioner
 • Andre omkostninger til social sikring.

Se mere om de forskellige ved at klikke her.

Lad os hjælpe dig med indberetningen af dit årsregnskab

Som vi var inde på tidligere, er der et krav om, at du indberetter dit årsregnskab til Erhvervsstyrelsen. Der er også et krav om, at du udfylder dit oplysningsskema fuldstændigt og korrekt.

Hvis du synes, at disse krav virker uoverskuelige og stressende, og hvis du ikke har lyst til at betale en formue for at få en revisor til at klare det for dig, så lad os hjælpe dig!

Hos Digital Revisor hjælper vores online værktøj dig med at indberette dit årsregnskab. Værktøjet sikrer, at alle krav overholdes, samtidig med at det guider dig og fortæller dig, hvilke tal du skal indtaste i de forskellige rubrikker.

Det tager i gennemsnit 30 minutter for vores kunder at danne deres årsregnskab hos os. Det betyder, at du efter ca. 30 minutter har et komplet årsregnskab, som du kan indsende til Erhvervsstyrelsen, samt en fuldstændig oversigt over, hvilke tal du skal skrive i oplysningsskemaet.

Hvis du har spørgsmål undervejs, skal du ikke tøve med at kontakte os via chatten eller telefonen.

Lyder det som noget for dig? Så kan du oprette en gratis bruger nedenfor.

Download

Blogindlæg

Bliv klogere på interessentskabet som virksomhedskonstruktion.

Læs indlægget

Fradrag ved udlejning er ikke altid det nemmeste at have styr på. Bliv klogere her.

Læs indlægget

Har du styr på begrebet "udbytte"? Hvis ikke kan du blive meget klogere ved at læse dette indlæg.

Læs indlægget

Skal du udlodde udbytte? Så kan det være rart at kende reglerne for udbytteskat.

Læs indlægget

Bliv klogere på hvilke regler og krav, der er til oplysningsskemaet for selskaber.

Læs indlægget

Her kan du læse om regler og krav der er til skatten i et holdingselskab og hvordan du håndterer disse.

Læs indlægget
Arrow pointing left
Arrow pointing right