Indholdsfortegnelse

Den ultimative guide til forskudsopgørelsen

Digital Revisors vejledning til din forskudsopgørelse

Inden et regnskabsår (Oftest 1. januar) starter, er det vigtigt at, at du har styr på din forskudsopgørelse. På den måde sikrer du, at du betaler den rigtige skatteprocent og ikke mindst, at du ikke risikerer et skattesmæk det efterfølgende år.

For mange danskere kan skatteplanlægning virke en smule uoverskueligt, men med denne guide vil vi sørge for, at du nemt og hurtigt kan få styr på din forskudsopgørelse. Du får selvfølgelig også konkrete råd til, hvordan du skal udfylde de forskellige rubrikker samt hvilke fradrag, du skal være opmærksom på.

Oplysningsskemaet

Du har måske hørt at du skal udfylde oplysningsskemaet, når du udlejer en bolig. Det er det, der førhen hed selvangivelse. Dette er dog først når året er omme. Start derfor som du plejer.

Hvis du vil læse mere om oplysningsskemaet/selvangivelsen for boligudlejere, så kan du læse mere HER

Virksomhedsskatteordningerne

Personskatteloven er den mest simple skatteordning og den, der er valgt automatisk på SKAT’s TastSelv.

Det er den mindst komplicerede skatteordning og dermed den, der er ”nemmest” at bruge. Dog er det også den, du kan drage færrest fordele fra. Har du en andelsbolig, kan du kun vælge personskatteloven (PSL) som skatteordning.

Hvis du har lav eller ingen gæld i boligen, så er kapitalafkastordningen den mestfordelagtige skatteordning for dig.
Her kompenseres du i forhold til den beskatning af indtægtsrenten, du ville have haft i din bank, som typisk er lavere end beskatningen af afkastet på din boligudlejning. Hvert år fastsættes kapitalafkastsatsen, og jo højere den er, jo bedre. Den har de seneste mange år ligget på 0-2 % fordi bankerne generelt ikke betaler renter for indestående som de gjorde engang.

Har du til gengæld høj gæld i din udlejningsbolig, så er virksomhedsskatteordningen et bedre valg.
Denne skatteordning er for de fleste den mest fordelagtige, fordi dubliver beskattet som en udlejningsvirksomhed (22% selskabsskat). Her er det påkrævet, at du har en separat bankkonto. Du får samtidighøjere fradragsværdi af dine renteudgifter.

Skal du benytte kapitalafkastordningen (KAO) eller virksomhedsordningen (VSO)?

En tommelfingerregel når du skal vælge skatteordning er: Hvis renteomkostningerne for lånet til boligen er større end det kapitalafkast, der beregnes i KAO, er VSO mest fordelagtig.

Dit valg af skatteordning bliver først endeligt, når du laver din årsopgørelse. Du kan derfor nå at lave det om og få de rette fordele, hvis du ikke får valgt det rette, når du laver forskudsopgørelsen.
På Digital Revisor kan man købe en udvidet opstartshjælp, så man får helt styr på bl.a. virksomhedsskatteordningerne og får de optimale fradrag og skattefordele.

Ejendomsværdiskat

Hvis du ejer en ejendom, betaler du ejendomsværdiskat. Hvis du udlejer din ejede ejendom, kan du undgå at betale ejendomsværdiskat i udlejningsperioden ved at anføre antal af udlejningsdage i rubrik 207 på oplysningsskemaet/selvangivelsen. Du finder rubrik 207 under Ejendomsoplysninger for den pågældende ejendom.

På forskudsopgørelsen reguleres ejendomsværdiskatten i felt 736, hvor du kan indtaste antal formodede udlejningsdage.

Download

Blogindlæg

I det her blogindlæg kan du lære mere om de regler, fordele og risici der er forbundet med et omvendt forældrekøb.

Læs indlægget

Få et overblik over hvad sambeskatning er for en størrelse og hvilke regler der gælder, i det her blogindlæg.

Læs indlægget

Et holdingselskab er underlagt samme regelsæt som andre selskaber, men giver også en række skattefordele.

Læs indlægget

Oplysningsskemaet er vigtigt for din årsopgørelse. Læs mere om hvordan du håndtere dit oplysningsskema bedst muligt.

Læs indlægget

Hører din virksomhed til i regnskabsklasse A? Så kan du her lære mere om hvilke krav og regler, der er til dit årsregnskab.

Læs indlægget

Har du et selskab i regnskabsklasse B? Lær mere om hvilke regler og krav der er til din endelige årsrapport her.

Læs indlægget
Arrow pointing left
Arrow pointing right