Indholdsfortegnelse

Interessentskabets skat og regnskab

Forestil dig, at den geniale forretningsidé, dig og en af dine gode kammerater fandt på, sidst i mødtes på det lokale værtshus , rent faktisk bliver til virkelighed. Hvordan vil I gøre ideen til virkelighed? Hvem skal drive virksomheden? Svaret på dét spørgsmål, kan måske ligge i et ”interessentskab”.

Et interessentskab er nemlig en virksomhedstype, der på alle ledder og kanter minder om en enkeltmandsvirksomhed. Der er dog bare den lille forskel, at denne type virksomhed er ejet af to eller flere personer i stedet for en.

I dette indlæg kan du læse om interessentskabet, og vi vil bl.a. komme ind på emner som regnskab og skat.

I Digital Revisor er vi eksperter i regnskab, skat og indberetning til det offentlige. Vi har lavet et værktøj, der automatisk beregner jeres interessentskabs resultat , sørger for skatteberegningen og fortæller jer præcist, hvordan I skal indberette det korrekt til Skattestyrelsen.

Hvad er et interessentskab?

Et interessentskab er en særlig virksomhedstype, hvor to eller flere personer med samme forretningsidé ejer en og samme virksomhed. Et interessentskab er egentlig det samme som en enkeltmandsvirksomhed med den lillebitte forskel, at der er flere ”interessenter” eller ejere.

Interessentskaber tilbyder en struktur, der er ideel for personer, der ønsker at arbejde tæt sammen og dele både succes og ansvar.

Andre kendetegn ved et interessentskab

Det mest særlige ved interessentskabet er dets ejerforhold. Hvis vi ser bort fra det, så følger de fleste regler og krav til interessentskabet de samme regler, der gælder for enkeltmandsvirksomheder.

Interessentskabet indgår fx også i regnskabsklasse A. Det betyder, at I skal bogføre virksomhedens indtægter og udgifter, men der er ikke krav til at indberette en årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Derfor er der heller ikke krav om, at I skal starte virksomheden med et minimumsbeløb ligesom ved stiftelsen af et anpartsselskab.

Hvad der ellers skal nævnes omkring regnskab og skat, kan du blive klogere på længere nede i indlægget.

Hæftelse i et interessentskab

interessentskab regnskab
Alle virksomhedens interessenter hæfter lige meget

I og med, at I er flere ejere af virksomheden, hæfter hver ejer personligt og solidarisk for den eventuelle gæld, virksomheden har opbygget i tidens løb.

Det betyder, at I alle hæfter lige meget. Hvad angår personlig hæftelse, er det godt at være opmærksom på, at virksomhedens långivere kan gøre krav på ejernes personlige formuer. Det betyder også, at hvis en af ejerne ikke kan betale sin andel af gælden, så kan kreditoren hente pengene ved en anden ejer.

Det kan være en ulempe ved personlig og solidarisk hæftelse, men det er muligt at få hjælp til at danne en ”interessentskabskontrakt”. Sådan en kontrakt kan fx være med til at holde styr på, hvad der konkret skal ske, hvis I havner i gældsproblemer.

Regnskab i interessentskabet

Som i enhver anden virksomhed skal der også laves et regnskab i et interessentskab. Regnskabet skal ikke være et formelt regnskab, I skal indsende til Erhvervsstyrelsen. I stedet er der tale om et regnskab, der sætter jer i stand til at kunne beregne et eventuelt over- eller underskud i virksomheden.

Sådan et regnskab kaldes også et skatteregnskab, og det skal tage udgangspunkt i alle jeres konti fra bogføringen. Det skal fx indeholde en resultatopgørelse, årets resultat, en oversigt over balancen samt aktiver og passiver.

I forbindelse med regnskabet, er det vigtigt, at I gemmer jeres regnskabsmateriale i fem år. Det skyldes, at Skat kan gøre krav på at se regnskabsmateriale, der går fem år tilbage i tiden. De fleste regnskabssystemer hjælper jer med at holde styr på regnskabsmaterialet.

Beregning af skat i et interessentskab

interessentskab skat
Skatteberegningen kommer an på jeres omsætning og valgte skatteordning

Et skatteregnskab, som du har læst om foroven, er en beregning af virksomhedens årlige resultat. Dette resultat, om det er et under- eller overskud, skal I indberette til Skat på jeres personlige oplysningsskemaer (tidl. selvangivelse).

Hvor mange rubrikker, I skal indtaste jeres tal i, kommer an på den skatteordning den enkelte interessentskabsejer vælger, og om virksomheden samlet har omsat for mere end 300.000 kroner.

Hvis virksomheden omsætter for mere end 300.000 kr., er det ikke nok kun at indberette et over- eller underskud. En omsætning i den kaliber kræver nemlig, at man skal lave en indberetning med udvidede regnskabsoplysninger.

Udover det, skal hver ejer i et interessentskab også overveje skatteordningen. Det er nemlig sådan, at man kan vælge at beskatte et eventuelt overskud på tre forskellige måder. Måderne kaldes hhv. personskatteloven (PSL), kapitalafkastordningen (KAO) og virksomhedsordningen (VSO). Hver skatteordning bringer fordele og ulemper med sig, og dem kan du læse mere om ved at klikke her.

Sådan beregner og indberetter I interessentskabets skat

Den mest almindelige måde at indberette interessentskabets skat på er at fordele de indberetningspligtige oplysninger ligeligt. Hvis jeres interessentskab fx har et overskud på 250.000 kr. før skat, vil ejerne dele beløbet mellem sig. Hvis I er to ejere, vil du og din makker altså indberette 125.000 kr. i den rubrik, der handler om virksomhedens overskud.  

Men hvordan skal I få styr på, hvad og hvordan I skal indberette jeres tal?

Der er overordnet 3 måder at gøre det på. For det første kan I selv lave beregningerne og indberette tallene på jeres oplysningsskemaer. En anden måde kan være at kontakte en revisor og få det gjort uden at tænke mere over det.

Den første løsning koster ikke så meget, men hvis jeres spidskompetence ikke er regnskab og skat for interessentskaber, kan I risikere at lave ærgerlige fejl.

Den anden løsning med revisoren er klart den nemmeste, men også dyreste løsning. Fordelen ved ikke at skulle gøre så meget selv, kan gøre et substantielt indhug på jeres overskud, fordi revisorer tager sig godt betalt og leverer en vigtig ydelse.

Gør det selv på Digital Revisor med et værktøj, der gør dig til din egen revisor

Den tredje løsning er at bruge vores værktøj til at beregne og indberette jeres resultat.

Digital Revisor er et online selvbetjeningsværktøj, der automatisk beregner årets resultat og giver jer en komplet guide, der præcis fortæller, hvad I hver især skal indberette til skat.

Det tager i gennemsnit 30 minutter for vores brugere at komme igennem værktøjets fem enkle og hurtige trin. I skal blot koble op med jeres bogføringssystem og derefter følge trinnene. Hvis I har brug for revisorhjælp undervejs, sidder vores folk klar til at hjælpe jer i chatten nederst til højre.

Denne løsning er den perfekte mellemvej til jer, der ikke synes, tiden er inde til, at en revisor skal gennemgå regnskabet, men også gerne vil være sikre på, at det hele gøres korrekt. Værktøjet er altid ajourført den nyeste lovgivning.

Download

Blogindlæg

Bliv klogere på interessentskabet som virksomhedskonstruktion.

Læs indlægget

Fradrag ved udlejning er ikke altid det nemmeste at have styr på. Bliv klogere her.

Læs indlægget

Har du styr på begrebet "udbytte"? Hvis ikke kan du blive meget klogere ved at læse dette indlæg.

Læs indlægget

Skal du udlodde udbytte? Så kan det være rart at kende reglerne for udbytteskat.

Læs indlægget

Bliv klogere på hvilke regler og krav, der er til oplysningsskemaet for selskaber.

Læs indlægget

Her kan du læse om regler og krav der er til skatten i et holdingselskab og hvordan du håndterer disse.

Læs indlægget
Arrow pointing left
Arrow pointing right