Indholdsfortegnelse

Skat som selvstændig

Reglerne for indberetning til Skat er mange, når du driver en personligejet virksomhed og vi ved, hvor uoverskueligt det kan være at finde frem til, hvordan og hvorledes skatten skal beregnes, hvad du kan trække fra og hvordan dine tal skal indtastes i oplysningsskemaet.

Vi vil gerne benytte lejligheden eller blogindlægget til at give dig et overblik over, hvordan du håndterer skat som selvstændig.

Skatteregler som selvstændig

Som selvstændig er det vigtigt, at du først og fremmest overvejer, hvordan du ønsker at betale skat.

Nedenfor kan du se de forskellige skatteordninger, du kan betale skat efter.

1.     Du kan betale skat efter personskatteloven

2.     Du kan betale skat efter virksomhedsordningen

3.     Du kan betale skat efter kapitalafkastordningen

Uanset hvilken af disse metoder du vælger, så vil der være forskellige fordele og ulemper.

Lad os derfor se nærmere på disse tre skatteordninger:

Personskatteloven

Ligesom så meget andet her i Danmark, så skal der betales skat af ens indkomst.

Og hvis du vælger, at din virksomhed skal beskattes efter reglerne i personskatteloven, så vil det være overskuddet, der betales skat af.

Reglerne i personskatteloven er heldigvis enkle, og minder om den måde en almindelig lønmodtager betaler skat på. Altså, har du et overskud på 360.000 kr. i et skatteår - så betaler du skat af 360.000 kr., som var det din løn.

Fordelen ved personskatteloven, er, at den er meget enkel og gennemskuelig.

Til gengæld er der ikke så mange skattemæssige fordele at hente. Det kan derfor være en god idé at udforske mulighederne, som de andre beskatningsmetoder tilbyder.  

Virksomhedsordningen

Du kan også vælge at blive beskattet efter virksomhedsordningen, som åbner op for flere skattemuligheder. Omvendt er den også noget mere kompleks end personskatteloven, fordi der er større administrative krav og flere beregninger, der skal laves.

Heldigvis er der masser råd og hjælp at hente, også når det gælder din virksomheds skat.

Uanset hvilken beskatningsmetode du benytter, så kan du nemt og hurtigt komme i mål med dit årsregnskab og dit oplysningsskema med Digital Revisors online værktøj – opret en bruger og kom i mål allerede i dag

Virksomhedsordningen adskiller sig fra personskatteloven ved, at den giver dig mulighed for at betale skat ligesom et selskab.

Det betyder, at overskuddet i din virksomhed bliver beskattet med 22%. Den del af overskuddet, du lægger fra til dig selv som løn, skal dog beskattes fra de 22% til din personlige trækprocent.
Det kan være en fordel for dig at benytte virksomhedsordningen, hvis du ikke har brug for hele overskuddet til dig selv, men derimod har et ønske om at opspare virksomhedens overskud til en lavere skat.

En anden fordel ved virksomhedsordningen er, at du kan få højere fradrag på dine renteudgifter, hvilket specielt vil være fordelagtigt, hvis du har optaget gæld i din virksomhed.

Krav til virksomhedsordningen

Der er et par krav, du skal være opmærksom på, hvis det er virksomhedsordningen du gerne vil beskattes efter.

      1.     Din virksomheds økonomi og privatøkonomi skal adskilles med en separat bankkonto, der kun indeholder virksomhedens økonomi

      2.     Du skal lave bogføring, der overholder bogføringsloven

      3.     Du skal lave et årsregnskab

Du kan læse mere om disse krav her

Kapitalafkastordningen

Den sidste mulighed er at blive beskattet efter kapitalafkastordningen, der langt hen ad vejen har de samme fordele som virksomhedsordningen.
Når du beskattes efter kapitalafkastordningen, betyder det, at noget af dit overskud beskattes som kapitalindkomst, og at du skal betale mindre skat af den del.

Dog er kapitalafkastordningen mindre tung rent administrativt end virksomhedsordningen, fordi der er færre krav til dit årsregnskab og din bogføring. Til gengæld har du ikke mulighed for at opspare overskuddet til den lave skat på 22%.

Lige nu er kapitalafkastordningen steget til 3 %, fordi kapitalafkastet reguleres efter markedsrenten. For dig som bruger af kapitalafkastordningen betyder det, at du får flere fordele ved at anvende denne ordning end personskatteloven.

Indberetning af skat som selvstændig

På Digital Revisor kan du få hjælp til beregning af skat som selvstændig
På Digital Revisor kan du få hjælp til beregning af skat som selvstændig

I takt med at du som selvstændig vælger hvilken af de ovenstående skatteordninger, du gerne vil beskattes efter, så er det også vigtigt, at du har styr på, hvad dit oplysningsskema skal indeholde og hvordan det indberettes til Skat.

I løbet af skatteåret er det afgørende, at du får rettet i din forskudsopgørelse, så du er sikker på, at du får betalt den retmæssige skat. I sidste ende kan det nemlig få økonomiske konsekvenser for dig, hvis ikke du får reguleret din forskudsopgørelse.
Ligeledes er det vigtigt, at du sidst i skatteåret får indberettet relevante informationer om din virksomhed til Skat via oplysningsskemaet.

Lad os se lidt nærmere på oplysningsskemaet og årsregnskabet

Oplysningsskema og årsopgørelse

Oplysningsskemaet er også det, der tidligere blev kaldt udvidet selvangivelse. Det er her du oplyser din virksomheds endelige resultat, altså om der er overskud eller underskud for året.  

Det vil altså sige, at i marts måned efter året er gået indtaster du din virksomheds konkrete over- eller underskud, altså virksomhedens endelige resultat inde på dit oplysningsskema.
På baggrund af disse tal udregner Skat din årsopgørelse og afgør på den måde, om det du løbende har betalt i skat ud fra din forskudsopgørelse, har været retmæssig, om du skal betale penge tilbage eller have penge tilbage.

Derfor er det essentielt, at du har overblik over din virksomheds økonomi. Vi anbefaler derfor altid, at du løbende bogfører.
Først og fremmest fordi, du på den måde vil være i stand til løbende at justere dit forventede resultat inde på din forskudsopgørelse.

Derudover vil du være i stand til at oplyse og hitte rede i de tal, der er relevante for dit oplysningsskema. Ligesom du også vil kunne justere eventuelle fejl inde på dit oplysningsskema.

Her kan du læse meget mere om oplysningsskemaet samt årsopgørelsen.

Ved at bruge Digital Revisor online værktøj, kan du nemt indtaste dine oplysninger til Skat. Når du følger værktøjets enkle trin, får du til sidst et komplet skema, der fortæller dig, hvilke tal du skal skrive i oplysningsskemaet

Hvordan betaler du skat som selvstændig?

Ligesom alle andre her i landet, så skal du som selvstændig selvfølgelig betale skat hver måned.

Din beskatningsmetode og din forskudsopgørelse afgør, hvor meget du skal betale i skat og hvor høje dine fradrag er på månedsbasis.

Til gengæld er det dit oplysningsskema sammen med dit årsregnskab, Skat bruger til at afgøre om du har betalt for meget, for lidt eller retmæssig skat. Derfor er det rigtig vigtigt, at du som selvstændig får oplyst de rigtige tal på dit oplysningsskema.

Det kan vi hjælpe dig med!
Ved at benytte Digital Revisors online værktøj får du udstyret til selv at lave dit årsregnskab og indsende det til Skat på en nem og hurtig måde.

Lovgivning, regler og krav er pakket ind i værktøjet. På den måde sørger vi for, at du får dannet et årsregnskab, der lever op til alle skattekrav. Sammen med et komplet årsregnskab, får du også en guide, der fortæller dig præcist, hvad du skal skrive i rubrikkerne på dit oplysningsskema.

Opret en bruger allerede i dag og undgå unødvendige og dyre fejl, når du skal danne dit årsregnskab og udfylde dine oplysninger til Skat.

Download

Blogindlæg

Bliv klogere på interessentskabet som virksomhedskonstruktion.

Læs indlægget

Fradrag ved udlejning er ikke altid det nemmeste at have styr på. Bliv klogere her.

Læs indlægget

Har du styr på begrebet "udbytte"? Hvis ikke kan du blive meget klogere ved at læse dette indlæg.

Læs indlægget

Skal du udlodde udbytte? Så kan det være rart at kende reglerne for udbytteskat.

Læs indlægget

Bliv klogere på hvilke regler og krav, der er til oplysningsskemaet for selskaber.

Læs indlægget

Her kan du læse om regler og krav der er til skatten i et holdingselskab og hvordan du håndterer disse.

Læs indlægget
Arrow pointing left
Arrow pointing right