Indholdsfortegnelse

Fravalg af revision

Bliv klogere på hvad det vil sige, at fravælge revision

I 2006 fik selskaber, der levede op til en række lovbestemte krav, lov til at tage et fravalg af revision. Og før loven trådte i kraft, gjaldt det for alle selskaber i Danmark, at deres årsrapporter skulle revideres.

Sådan er det ikke længere, og det har givet de små selskaber i landet mindre administration og mulighed for at spare en skilling eller to og bruge energi på områder, der giver større værdi for selskabet.

I dette blogindlæg vil vi gå i dybden med fravalg af revision. Når du har læst indlægget, kan du svare på følgende spørgsmål:

Hvad er et fravalg af revision?

Et fravalg af revision vil sige, at et selskabs regnskab ikke bliver gennemgået eller kontrolleret af en registreret eller statsautoriseret revisor. Når en revisor gennemgår et regnskab, skal revisoren vurdere om regnskabet giver et retvisende billede af selskabets økonomi og opfylder de krav, der er sat i regnskabsloven. Du skal stadig lave et årsregnskab, selvom du har fravalgt revision.

Vil det så betyde, at mit årsregnskab fra nu af vil være af dårlig kvalitet?

Nej, det vil det ikke betyde. En revisors vigtigste ydelse er ikke nødvendigvis revisionen. Du kan derfor sagtens få hjælp til et korrekt regnskab af en revisor, selvom det ikke skal revideres. Det gælder også, hvis du ønsker at lave dit regnskab selv på Digital Revisor.

Hvem kan tage et fravalg af revision?

Alle selskaber i regnskabsklasse B, C og D er i udgangspunktet pålagt revision. Men for mange selskaber i regnskabsklasse B kan det lade sig gøre at fravælge revision, hvis de lever op til de krav, som vi har opstillet nedenunder.

Kravene blev sat i 2006 og er siden blevet rykket for at passe til den virkelighed, vi befinder os i nu.

Et selskab kan fravælge revision, hvis det i to år i træk ikke overskrider to ud af tre følgende krav på balancedagen. Det vil sige den dag regnskabsåret slutter.

Kravene kommer fra Erhvervsstyrelsen, og du kan se dem herunder:

  • En balancesum på 4 mio. kr.
  • En nettoomsætning på 8 mio. kr.
  • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Hvordan sikrer du et korrekt regnskab, når du har fravalgt revision?

Værd at vide om fravalg af revision
Du kan godt lave en korrekt årsrapport selvom, du har fravalgt revision

Et fravalg af revision betyder ikke, at du undgår kravet om at lave en årsrapport til Erhvervsstyrelsen eller en selskabsselvangivelse til Skat. Du kan ikke undgå at skulle indberette til Erhvervsstyrelsen og Skat.

Hvis du har taget et fravalg af revision, skal du altså stadig lave en årsrapport, som du skal sende til Erhvervsstyrelsen.
Årsrapporten skal stadig være korrekt, for hvis Erhvervsstyrelsen finder væsentlige fejl og mangler, vil styrelsen pålægge, at årsregnskabet skal revideres. Derfor er det stadig vigtigt at have godt styr på regnskabet.

Du har med høj sandsynlighed fravalgt revision, fordi du gerne vil spare på årsregnskabet. Men hensynet til pengepungen må ikke gå ud over pengepungen på et senere tidspunkt, fordi fejl kan give en uheldig efterregning.

Men hvordan kommer du så nu i gang med at lave et korrekt regnskab, hvis det ikke skal gennemgås af en revisor? Vi beskrev foroven, hvordan et fravalg af revision ikke nødvendigvis betyder, at dit regnskab bliver fyldt med fejl.

Du kan nemlig stadig få en regnskabskyndig person til at hjælpe dig med årsregnskabet.

Som noget andet og helt nyt, kan du også lave det selv. Det kan du fx gøre ved at bruge Digital Revisor. Vi har lavet et værktøj, der gør dig til din egen revisor.

Hvis du følger processen i vores værktøj, lever du automatisk op til alle kravene i selskabs- og regnskabsloven.
Når du er færdig, står du med en færdig årsrapport, som du kan indsende til Erhvervsstyrelsen. Du får også styr på skatten, fordi vi medsender en oversigt, der fortæller dig, hvilke rubrikker og tal du skal indtaste på skat.dk.

Hver gang du har spørgsmål eller er i tvivl om noget, kan du komme i kontakt med os ved at skrive til os i vores supportchat.
Du finder den nederst i højre hjørne her på siden, og du er også velkommen til at skrive til os nu. Digital Revisor er i øvrigt ikke kun for selskaber, der har fravalgt revision. Så hvis du skal have revideret selskabets årsrapport, har vi også plads til det, så revisors kommentarer og konklusioner bliver en del af årsrapporten.

Hvad bør du overveje, inden du fravælger revision?

Før du tager et valg om at fravælge revision, er der nogle forhold, du kan tage med i dine overvejelser. Dem giver vi dig her:

Skal du bruge et lån?

Hvis du skal låne penge af banken til et større projekt i selskabet, kan det i nogle tilfælde være et krav fra långiveren, at du skal kunne vise et revideret regnskab. Långiveren bruger det reviderede regnskab som en sikkerhed for, at dit selskabs økonomi er i orden. Er det tilfældet, kan det være lettere for dig at låne penge.

Har du ikke et finansieringsbehov?

Hvis du har en lille virksomhed med et enkelt regnskab og ikke har brug for at låne penge i den nærmeste fremtid, så kan du fravælge revision af dit regnskab og eventuelt bruge de sparede penge et andet sted.

Andre forhold

Det er ikke kun, når det kommer til lån og investorer, at et fravalg af revision kan have betydning. Hvis der er lighed mellem ledelse og ejerkreds kan behovet for revision være mindre. Omvendt kan behovet opstå, hvis der er adskilt ejerkreds og ledelse.

Hvordan tager du et fravalg af revision?

For at fravælge revision skal det afgøres på en ordinær generalforsamling. Det er den generalforsamling, hvor årsrapporten for sidste regnskabsår gennemgås og godkendes. Når du fravælger revision, skal vedtægterne ændres, så det ikke længere står skrevet, at regnskabet skal revideres.

Fravalget af revision gælder kun for det kommende år. Det er derfor ikke muligt at vedtage det til den ordinære generalforsamling for at undgå revision for det regnskab, I netop er samlet for at gennemgå og godkende.

Fravalg af revision og selskabets årsrapport

Fravalg af revision er ikke ensbetydende med, at der ikke skal udarbejdes et årsregnskab for dit selskab. Revisionen er en gennemgang af årsregnskabet af en revisor, som derefter vurderer, hvor retvisende regnskabet er.

Uanset om du skal have revision på dit årsregnskab eller ej, kan du bruge Digital Revisor. Der findes desuden flere forskellige grader af revision. De forskellige grader kaldes assistance, review, udgivet gennemgang og revision.

Videoforklaring

Download

Blogindlæg

Bliv klogere på interessentskabet som virksomhedskonstruktion.

Læs indlægget

Fradrag ved udlejning er ikke altid det nemmeste at have styr på. Bliv klogere her.

Læs indlægget

Har du styr på begrebet "udbytte"? Hvis ikke kan du blive meget klogere ved at læse dette indlæg.

Læs indlægget

Skal du udlodde udbytte? Så kan det være rart at kende reglerne for udbytteskat.

Læs indlægget

Bliv klogere på hvilke regler og krav, der er til oplysningsskemaet for selskaber.

Læs indlægget

Her kan du læse om regler og krav der er til skatten i et holdingselskab og hvordan du håndterer disse.

Læs indlægget
Arrow pointing left
Arrow pointing right