Indholdsfortegnelse

Regler for holdingselskaber

De fleste starter et holdingselskab, fordi det er muligt at lave en skattefri opsparing fra driftsselskabets overskud til holdingselskabet. Det er der flere gode fordele ved, og i denne artikel vil vi dykke nærmere ned i, hvad et holdingselskab er, dets fordele og hvilke regler for holdingselskaber, du skal kende til.

Vi kommer også nærmere ind på, hvordan du kan bruge Digital Revisor til at beregne og bogføre udbytte og sambeskatning mellem et drifts- og holdingselskab.

Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er i udgangspunktet ikke et mystisk eller særegent væsen. Det er et selskab ligesom alle andre selskaber og er også omfattet af de samme regler og krav som et anpartsselskab. Det drejer sig fx omdannelsen af en årsrapport.

Selvom et holdingselskab er et helt almindeligt selskab i juridisk forstand, så er der selvfølgelig et par ting, der stikker ud, når vi sammenligner dem med andre selskaber.

Et holdingselskab indgår typisk i en struktur, hvor det står som fuld eller delvis ejer af et driftsselskab. Det er også derfor, at man bruger ordet ”holding”, fordi det netop ejer anparter eller aktier i ét eller flere andre selskaber og dermed holder andele i andre selskaber. Det samme står også skrevet i vedtægterne om selskabets primære formål. I vedtægterne skal der stå, at selskabets primære formål er at eje anparter og aktier.

I og med at holdingselskabet kun ejer anparter og aktier i andre selskaber, er det faktisk hverken moms- eller a-skatte-registreret i modsætning til driftsselskaber. Vi skal dog også nævne, at der findes undtagelser. Det kan fx være, at der er tilstrækkelig med aktivitet i holdingselskabet til, at det skal moms- og a-skatte-registreres. Det kan ske, hvis ejeren har en bibeskæftigelse med rådgivning, som faktureres i holdingselskabet.

Hvilke regler er der for et holdingselskab?

holdingselskab regler
Reglerne i et holdingselskab er de samme som i et almindeligt selskab

Når det kommer til regler for holdingselskaber, gælder det samme regelgrundlag som i et almindeligt driftsselskab. Det vil sige, at du skal:

  • Danne og indberette en årsrapport til Erhvervsstyrelsen
  • Indberette holdingselskabets oplysningsskema til Skat
  • Bogføre selskabets aktiviteter
  • Leve op til kravene i årsregnskabsloven

Har du brug for hjælp til at overholde krav og regler for dit holdingselskab?

Digital Revisor er et online værktøj, du kan bruge til at danne dit holdingselskabs årsrapport og beregne skatten, så det lever op til alle krav. Alt du skal gøre er at følge vores 5 trin for at komme i mål og indberette til Erhvervsstyrelsen og Skat.

Vi har gjort det nemt for dig, og du behøver ikke at være revisor eller en regnskabshaj. Vi hjælper dig hele vejen fra A – Z og sidder klar til at hjælpe dig i chatten. Har du også et driftsselskab, kan du lave begge selskaber på Digital Revisor og få hjælp til udbytte og sambeskatning.

Hvilke fordele er der ved et holdingselskab?

holdingselskab regler årsrapport
Der er flere skattemæssige fordele ved at have et holdingselskab

Der er flere fordele ved at have et holdingselskab, og rigtig mange af fordelene er skattemæssige. Som vi nævnte allerførst i indlægget, er det muligt at opspare et driftsselskabs eventuelle overskud uden at betale skat af det. Skatten er nemlig allerede betalt i driftsselskabet, og hvis du ikke udlodder udbyttet til dig selv, skal du ikke svare yderligere skat, fordi du beholder pengene i dit holdingselskab.

Det er selve strukturen, at der er et holdingselskab, som ejer et driftsselskab, der gør det muligt.

Hvis du kun har et driftsselskab, kan du enten lade pengene stå eller udlodde udbyttet til dig selv og derefter betale personskat af udbyttet. Holdingstrukturen giver altså en væsentlig fordel, hvis du ikke har brug for pengene i din privatøkonomi. Det er også en fordel at have pengene i dit holdingselskab, fordi de kan stå i sikkerhed. Skulle pengene i modsætning stå i dit driftsselskab ville de forsvinde i tilfælde af konkurs, og den sikkerhed, er der mange, der kan lide.

Andre fordele kan være:

  • Skattefrit salg af driftsselskabet
  • Nemmere håndtering af udbytte, hvis alle ejere har et holdingselskab

Hvad er reglerne for udbytte mellem drift og holdingselskab?

Udbytte er en udbetaling af selskabets overskud til ejeren/e. Er der ikke et overskud, kan du ikke udlodde udbytte. Udbytte udloddes altid i forbindelse med aflægningen af selskabets årsrapport og skal derfor godkendes af ledelsen og vedtages på generalforsamlingen.

Udbyttet bliver fordelt mellem ejerkredsen alt efter, hvor meget de hver især ejer af driftsselskabet. Det vil sige, at hvis et driftsselskab har to ejere, hvoraf ejer A har 70 % og ejer B har 30 %, så vil ejer A modtage 70 % af udbyttet, mens ejer B vil modtage 30 % af udbyttet.

Udlodningen skal bogføres og indberettes til skat, og i det følgende kan du lære, hvordan du gør det ved brug af Digital Revisor.

Eksempel på bogføring af udbytte

For at et udbytte skal udføres korrekt, skal det bogføres og gå rigtigt til. I dette afsnit giver vi et eksempel på, hvordan det kan gøres rent praktisk ved at bruge Digital Revisor.

Efter et regnskabsår står det klart for ejeren af et drifts- og holdingselskab, at der kan udloddes et udbytte på op til 250.000 kr.

Driftsselskabet vælger at foreslå et udbytte på 200.000 kr., som skal flyttes til holdingselskabet.

Udbyttet på 200.000 skal nu bogføres i resultatopgørelsen under resultatdisponeringen på kontoen ”Foreslået udbytte”.

Herefter skal du danne en modpost i egenkapitalen på kontoen ”foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen”.

På Digital Revisor har vi en automatisk funktion, der bogfører det korrekt for dig. Du klarer det med et enkelt med klik.

Når du har bogført udbyttet, vil det automatisk fremgå i din årsrapport. Udover, at udbyttet skal fremgå i årsrapporten, så skal det også fortælles til Skat. Det gør du ved at lave en udbytteindberetning, og processen er forskellig alt efter, om du udlodder til et holdingselskab eller måske dig selv. På skat.dk vælger du konkret, hvem du skal udlodde til.

Processen er nu som følgende:

Hvis du udlodder til et holdingselskab, skal du huske at bogføre det i holdingselskabet. Udbyttet skal bogføres som en indtægt fra driftsselskabet, der ikke er skattepligtig. Digital Revisor vil håndtere dette for dig. Derefter fremgår udbyttet nu i dit holdingselskab, og du kan nu vælge at lade dem stå eller vælge at udlodde hele eller dele af udbyttet til personer(ejeren/e af holdingselskabet).

Vælger du at udlodde udbytte fra holdingselskabet til personer, skal du betale 27 % i skat af en del af beløbet (57.200 i 2022), og herefter skal du betale 42 % i skat af det resterende beløb.

Udlodningen sker ved at logge på dit holdingselskab på skat.dk, finde frem til udbytteindberetning, vælge udlodning af udbytte til en person og derefter indtaste cpr-nummeret på den person, der skal modtage udbyttet. Derefter kan du trække pengene ud.  

Sådan håndterer du sambeskatning mellem drifts- og holdingselskabet på Digital Revisor

regler holdingselskab
Vi hjælper også med sambeskatning på Digital Revisor på en nem og enkel måde

Sambeskatning handler om at samle skattebetalingen mellem flere selskaber, så der kun skal afregnes skat én gang. Det gøres typisk mellem et driftsselskab og et holdingselskab, hvor holdingselskabet ejer driften.

Sambeskatning foregår ved at driftsselskabet sender skattebetalingen til holdingselskabet, hvorefter holdingselskabet afregner den samlede skat på skat.dk. Det giver en række fordele. Fx kan et underskud i holdingselskabet bruges til at fratrække et eventuelt overskud i driftsselskabet, inden der skal afregnes skat. Det gør den samlede skattebetaling mindre.  

Sådan gør du

Hvis du har sambeskatning, skal du være opmærksom, når du indberetter til skat.dk. Som det første skal du indberette dit driftsselskabs oplysningsskema jævnfør vores guide i værktøjets sidste trin.

Alle selskaber skal indberette den skattepligtige indkomst i rubrik 076, men hvis du har et driftsselskab, der er sambeskattet med et holdingselskab, fremgår rubrik 076 ikke i dit driftsselskabs oplysningsskema, men vil i stedet være flyttet over på dit holdingselskab. Det vil sige, at hele den skattepligtige indkomst for både dit drifts- og holdingselskab skal indberettes på dit holdingselskabs oplysningsskema.

Ved at indberette driftsselskabets skattepligtige indkomst på holdingselskabet sikrer du, at du betaler én samlet skat.

Når du følger Digital Revisors guide, sørger vi for at gøre opmærksom på, hvad du skal indberette på dette felt og alle andre felter.

Eksempel på indberetning af sambeskatning på Digital Revisor

Efter at have fulgt vores trin i værktøjet og nået til sidste trin, hvor du skal indberette skatten, skal du gøre som følgende:

  1. Vi angiver, at driftsselskabet skal indberette x antal kroner i ”Felt 076 – skattepligtig indkomst”. Du kan dog ikke finde felt 076 på dit driftsselskabs oplysningsskema, fordi det er sambeskattet med holdingselskabet. Du skal altså se bort fra dette felt, og det hjælper vi dig med at huske på.
  2. Når du er kommet til indberetningstrinnet for dit holdingselskab, angiver vi ligeledes, at du skal indberette x antal kroner i ”Felt 076 – skattepligtig indkomst” på holdingselskabets oplysningsskema. Da dit holdingselskab er sambeskattet med driftsselskabet, vil der være to 076-felter, der hver især henviser til et CVR-nummer. Og det er på disse to felter, at du skal indtaste den skattepligtige indkomst, der passer til selskabernes CVR-nummer.

Sådan danner du årsrapport og oplysningsskema for drifts- og holdingselskabet på Digital Revisor

På Digital Revisor kan du danne dine selskabers årsrapporter og indberette til Erhvervsstyrelsen og skat på egen hånd. Vores værktøj hjælper dig med at holde styr på fagligheden og lovgivningen, mens du styrer processen. Du har hele tiden mulighed for at få hjælp af vores revisorkloge personale i chatten.

For at komme i gang skal du først købe adgang til en årsrapport for dit driftsselskab og følge vores trin, indtil du har indberettet dit selskab. Derefter opretter du dit holdingselskab og følger igen de 5 trin, indtil du er kommet i mål.

Rabat hvis dit holdingselskab er bogført i et online bogføringssystem

Hvis du laver årsrapporten for både dit drifts- og holdingselskab på Digital Revisor, får du 20 % i rabat på prisen for dit holdingselskab. Det kræver dog, at det er bogført i et online bogføringssystem. For at få adgang til rabatten, skal du skrive til os i chatten.  

Der er altid aktivitet i et holdingselskab

Mange har en følelse af, at der ikke rigtig sker noget i holdingselskabet. Det er helt forståeligt, især når man tænker på, at det netop er i driftsselskabet, man bruger det meste af sin tid.

Men der vil altid være en form for aktivitet i et holdingselskab, og den aktivitet skal bogføres. Selvom der ikke sker noget aktivt i løbet af et år i et holdingselskab, skal der stadig indberettes en registreret kapital. Du skal også indberette de penge du har i banken (din likvide beholdning) og din udgift til revisor.

Hvis du ikke har bogført dit holdingselskab

Hvis du har et holdingselskab med meget lidt aktivitet og derfor ikke bogfører i et online bogføringssystem, kan du vælge mellem to muligheder.

  1. Manuel indtastning af dine tal. Du kan lade os indtaste dine tal manuelt. Vi fortæller dig, hvad vi skal bruge for at gøre det, og når vi har modtaget dine oplysninger, går vi i gang. Denne mulighed giver dig ikke rabat på 20 %, fordi vores eksperter bruger en del tid på at indtaste tallene og opsætte det korrekt.
  2. Nu opretter du holdingselskabet i Dinero (gratis), bogfører aktiviteten, kobler op på Digital Revisor og laver derefter din årsrapport. Med denne mulighed får du 20 % i rabat.

Har du ikke et betalingskort tilknyttet dit holdingselskab, kan du lave et udlæg med dit private kort

Hvis du, som mange andre, sidder med et holdingselskab uden et tilknyttet betalingskort til betaling af vores service, kan du bruge dit private kort. Her skal du bogføre et udlæg i dit holdingselskab. Det gør du ved at bogføre en omkostning til ”revisor” i din resultatopgørelse. Omkostningen skal være under administrationsomkostninger og skal have modposten ”udlæg ejer” under gæld.

På Digital Revisor kan du gøre det selv nemt og hurtigt

Vi sætter dig i stand til at få styr på sambeskatning, regler for holdingselskabet, udbytte og meget mere. Hvis du oplever problemer eller kommer i tvivl om noget, kan du altid få fat i vores eksperter i chatten.


Download

Blogindlæg

Bliv klogere på interessentskabet som virksomhedskonstruktion.

Læs indlægget

Fradrag ved udlejning er ikke altid det nemmeste at have styr på. Bliv klogere her.

Læs indlægget

Har du styr på begrebet "udbytte"? Hvis ikke kan du blive meget klogere ved at læse dette indlæg.

Læs indlægget

Skal du udlodde udbytte? Så kan det være rart at kende reglerne for udbytteskat.

Læs indlægget

Bliv klogere på hvilke regler og krav, der er til oplysningsskemaet for selskaber.

Læs indlægget

Her kan du læse om regler og krav der er til skatten i et holdingselskab og hvordan du håndterer disse.

Læs indlægget
Arrow pointing left
Arrow pointing right