Indholdsfortegnelse

Regler og krav for regnskabsklasse B

Lær om hvilke krav og regler, der gælder for dit selskab i regnskabsklasse B, når den endelige årsrapport skal aflægges.

Hører dit selskab til i regnskabsklasse B?

Et regnskab fungerer som dit selskabs økonomiske overblik, og er medvirkende til at du og dine interessenter kan få indblik i selskabets indtægter og udgifter.

Dog er det ikke alle danske selskaber, der skal aflægge et formelt regnskab, hvorfor ens regnskabsklasse er essentiel at kende til.  

Der findes fire forskellige regnskabsklasser: A, B, C og D, og det er selskabets størrelse, der afgør hvilken regnskabsklasse, I tilhører. Herunder, hvilke krav der er til selskabets regnskab. Det kan du læse mere om her.

Tilhører dit selskab regnskabsklasse B så kan du her på siden få et overblik over, hvad du skal være opmærksom på, når det endelige årsregnskab skal aflægges.

Skal du lave årsrapport for et selskab i regnskabsklasse B, så kan du benytte Digital Revisors online værktøjer til selv nemt og hurtigt, at aflægge din årsrapport.

Hvem tilhører regnskabsklasse B?

Regnskabsklasse B er for de små og mellemstore selskaber.

Helt overordnet set, så hører selskaber med en begrænset hæftelse indenunder regnskabsklasse B – hvilket vil sige, at der er krav om, at du indberetter et mindre detaljeret årsregnskab. Selskaber der hører ind under regnskabsklasse B kan f.eks. være:

 • Aktie- og anpartsselskaber
 • Interessentskaber og kommanditselskaber, hvori alle ansvarlige deltagere er kapitalselskaber
 • Erhvervsdrivende fonde
 • Virksomheder med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, medmindre disse er omfattet af regnskabsklasse A.

Hører dit selskab til i regnskabsklasse B, så er der som ovenstående forklaret en række minimumskrav, som skal indgå i din årsrapport.
Herunder:

 1. Ledelsespåtegning
 2. Ledelsesberetning
 3. Resultatopgørelse
 4. Balance
 5. Noter (lønomkostninger)
 6. Evt. revisorpåtegning

Er du i tvivl om, hvorvidt dit selskab hører ind under regnskabsklasse B, så tøv ikke med at skrive eller ringe ind til os – vi er herfor at lette processen og guide dig sikkert i mål med indrapportering af dit selskabs årsregnskab.

Ellers kan du finde yderligere oplysninger på om krav til årsrapportens indhold her.

De vigtigste krav

regnskabsklasse b
Et selskab i regnskabsklasse B skal indberette en årsrapport til Erhvervsstyrelsen

Hvornår er der revisionspligt i regnskabsklasse B?

Mange nystartede selskaber i regnskabsklasse B, skriver i vedtægterne, at det fravælger revision.

Det har selskabet ret til, så længe selskabet ikke overstiger to af følgende størrelser to år i træk:

 • En balancesum på 4 mio. kr.
 • En nettoomsætning på 8 mio. kr.
 • 12 fuldtidsansatte i gennemsnit i løbet af regnskabsåret

Ved brug af vores online værktøj – uanset om du har revisionspligt eller ej – så kan vi guide dig igennem, når du skal aflægge dit årsregnskab.

Det er vigtigt at nævne, at fravalg af revision ikke er det samme som, at selskabet ikke skal aflevere årsrapport og indberette til Skat. Fravalg af revision har at gøre med, om en revisor kan stå inde for årsrapportens tal.

Der skal være en balance og resultatopgørelse i regnskabsklasse B

Det er et krav, at dit selskab i regnskabsklasse B får lavet en årsrapport når regnskabsåret slutter.

Heri skal der som minimum være en resultatopgørelse og en balance.

Der skal være en ledelsespåtegnelse i regnskabsklasse B

Medmindre du er den eneste, der står som leder i selskabet, så skal der være en ledelsespåtegnelse.
Det vil sige at ledelsen skal angive, at regnskabet er blevet udformet korrekt efter lovgivningen.

Er du den eneste, der står som værende en del af ledelsen, så undlades ledelsespåtegnelsen.

Du skal inkludere det aktuelle notekrav i regnskabsklasse B

Der er nogle bestemte områder, der skal inkluderes i den endeligeårsrapport, under feltet noter.

Det kan f.eks. være, hvilke personaleomkostninger der har været. Hører dit selskab ind under regnskabsklasse B, så skal du kunne redegøre for følgende personaleomkostninger:

 • Lønninger
 • Pensioner
 • Andre omkostninger til social sikring

Ved at benytte vores online værktøj til din næste årsrapport, så kan du nemt og overskueligt komme igennem alle de listede punkter ovenfor og derved sikre en korrekt, fuldendt og afleveret årsberetning.

Mikrovirksomheder

regnskabsklasse b krav
Regnskabsklasse B er for selskaber

Til regnskabsklasse B tilhører der også mikrovirksomheder.

Din virksomhed i regnskabsklasse B kan gå som en mikrovirksomhed såfremt følgende ikke overstiges:

 • En balancesum på max. 2,7 mio. kr.
 • En nettoomsætning på max 5,4 mio. kr.
 • Max 10 fuldtidsansatte i gennemsnit i løbet af regnskabsåret

Hører dit selskab herunder, så er der nogle undtagelser, når du skal udarbejde din årsrapport.

Blandt andet er det ikke et krav, at du får lavet revision på dit årsregnskab, og kravet om noter er heller ikke de samme.

Det vil gøre det mere simpelt for dig, der driver en mindre virksomhed, at udarbejde en årsrapport.

Lav dit årsregnskab hos Digital Revisor

Hos Digital Revisor har vi værktøjet der kan hjælpe dig i regnskabsklasse A og B nemt og sikkert i mål med din årsrapport.

Du skal blot følge 5 enkelte og hurtige trin for at danne din årsrapport og indberette den til Erhvervsstyrelsen og Skat. Ved hvert trin er der allerede taget hånd om den aktuelle lovgivning, så du skal blot udfylde rubrikkerne.

Det tager i gennemsnit 30 minutter for vores kunder at danne deres egen årsrapport.

Du kan oprette en bruger og prøve det gratis ved at klikke

Videoforklaring

Download

Blogindlæg

Bliv klogere på interessentskabet som virksomhedskonstruktion.

Læs indlægget

Fradrag ved udlejning er ikke altid det nemmeste at have styr på. Bliv klogere her.

Læs indlægget

Har du styr på begrebet "udbytte"? Hvis ikke kan du blive meget klogere ved at læse dette indlæg.

Læs indlægget

Skal du udlodde udbytte? Så kan det være rart at kende reglerne for udbytteskat.

Læs indlægget

Bliv klogere på hvilke regler og krav, der er til oplysningsskemaet for selskaber.

Læs indlægget

Her kan du læse om regler og krav der er til skatten i et holdingselskab og hvordan du håndterer disse.

Læs indlægget
Arrow pointing left
Arrow pointing right