Indholdsfortegnelse

Regler og krav for regnskabsklasse B

Lær om hvilke krav og regler, der gælder for dit selskab i regnskabsklasse B, når den endelige årsrapport skal aflægges.

Hører dit selskab til i regnskabsklasse B?

Et regnskab fungerer som dit selskabs økonomiske overblik, og er medvirkende til at du og dine interessenter kan få indblik i selskabets indtægter og udgifter.

Dog er det ikke alle danske selsskaber, der skal aflægge et formelt regnskab, hvorfor ens regnskabsklasse er essentiel at kende til.  

Der findes fire forskellige regnskabsklasser: A, B, C og D, og det er selskabets størrelse, der afgør hvilken regnskabsklasse, I tilhører. Herunder, hvilke krav der er til selskabets regnskab. Det kan du læse mere om her.

Tilhører dit selskab regnskabsklasse B så kan du her på siden få et overblik over, hvad du skal være opmærksom på, når det endelige årsregnskab skal aflægges.

Skal du lave årsrapport for et selskab i regnskabsklasse B, så kan du benytte Digital Revisors online værktøjer til selv nemt og hurtigt, at aflægge din årsrapport.

Hvem tilhører regnskabsklasse B?

Regnskabsklasse B er for de små og mellemstore selskaber.

Helt overordnet set, så hører selskaber med en begrænset hæftelse indenunder regnskabsklasse B – hvilket vil sige, at der er krav om, at du indberetter et mindre detaljeret årsregnskab. Selskaber der hører ind under regnskabsklasse B kan f.eks. være:

 • Aktie- og anpartsselskaber
 • Interessentskaber og kommanditselskaber, hvori alleansvarlige deltagere er kapitalselskaber
 • Erhvervsdrivende fonde
 • Virksomheder med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, medmindre disse er omfattet afregnskabsklasse A.

Hører dit selskab til i regnskabsklasse B, så er der som ovenstående forklaret en række minimumskrav, som skal indgå i din årsrapport.
Herunder:

 1. Revision
 2. Ledelsespåtegning
 3. Ledelsesberetning
 4. Resultatopgørelse
 5. Balance
 6. Noter (lønomkostninger)
 7. Evt. revisionspåtegning

Er du i tvivl om, hvorvidt dit selskab hører ind under regnskabsklasse B, så tøv ikke med at skrive eller ringe ind til os – vi er herfor at lette processen og guide dig sikkert i mål med indrapportering af dit selskabs årsregnskab.

Ellers kan du finde yderligere oplysninger på om krav til årsrapportens indhold her.

De vigtigste krav

Et selskab i regnskabsklasse B skal indberette en årsrapport til Erhvervsstyrelsen

Der er revisionspligt i regnskabsklasse B

Hører dit selskab ind under regnskabsklasse B, så har du som udgangspunkt pligt til at lade en revisor gennemgå dit årsregnskab.

Såfremt din virksomhed ikke overstiger følgende størrelser:

 • En balancesum på 4 mio. kr.
 • En nettoomsætning på 8 mio. kr.
 • 12 fuldtidsansatte i gennemsnit i løbet af regnskabsåret

Ved brug af vores online værktøjer – uanset om du har revisionspligt eller ej – så kan vi guide dig igennem, når du skal aflægge dit årsregnskab.

Der skal være en balance og resultatopgørelse i regnskabsklasse B

Det er et krav, at dit selskab i regnskabsklasse B får lavet en årsrapport når regnskabsåret slutter.

Heri skal der som minimum være en resultatopgørelse og en balance.

Der skal være en ledelsespåtegnelse i regnskabsklasse B

Medmindre du er den eneste, der står som leder i selskabet, så skal der være en ledelsespåtegnelse.
Det vil sige at ledelsen skal angive, at regnskabet er blevet udformet korrekt efter lovgivningen.

Er du den eneste, der står som værende en del af ledelsen, så undlades ledelsespåtegnelsen.

Du skal inkludere det aktuelle notekrav i regnskabsklasse B

Der er nogle bestemte områder, der skal inkluderes i den endeligeårsrapport, under feltet noter.

Det kan f.eks. være, hvilke personaleomkostninger der har været. Hører dit selskab ind under regnskabsklasse B, så skal du kunne redegøre for følgende personaleomkostninger:

 • Lønninger
 • Pensioner
 • Andre omkostninger til social sikring

Ved at benytte vores online værktøj til din næste årsrapport, så kan du nemt og overskueligt komme igennem alle de listede punkter ovenfor og derved sikre en korrekt, fuldendt og afleveret årsberetning.

Mikrovirksomheder

Regnskabsklasse B er for selskaber

Til regnskabsklasse B tilhører der også mikrovirksomheder.

Din virksomhed i regnskabsklasse B kan gå som en mikrovirksomhed såfremt følgende ikke overstiges:

 • En balancesum på max. 2,7 mio. kr.
 • En nettoomsætning på max 5,4 mio. kr.
 • Max 10 fuldtidsansatte i gennemsnit i løbet af regnskabsåret

Hører dit selskab herunder, så er der nogle undtagelser, når du skal udarbejde din årsrapport.

Blandt andet er det ikke et krav, at du får lavet revision på dit årsregnskab, og kravet om noter er heller ikke de samme.

Det vil gøre det mere simpelt for dig, der driver en mindre virksomhed, at udarbejde en årsrapport.

Lav dit årsregnskab hos Digital Revisor

Hos Digital Revisor har vi værktøjet der kan hjælpe dig i regnskabsklasse A og B nemt og sikkert i mål med din årsrapport.

Du skal blot følge 5 enkelte og hurtige trin for at danne din årsrapport og indberette den til Erhvervsstyrelsen og Skat. Ved hvert trin er der allerede taget hånd om den aktuelle lovgivning, så du skal blot udfylde rubrikkerne.

Det tager i gennemsnit 30 minutter for vores kunder at danne deres egen årsrapport.

Du kan oprette en bruger og prøve det gratis ved at klikke

Videoforklaring

Download

Blogindlæg

For boligudlejere kan kapitalafkastordningen være en fordel. Bliv klogere på hvorfor her.

Læs indlægget

Her kan du læse om reglerne for boligudlejning ved udstationering-

Læs indlægget

Kender du til kontrollerede transaktioner? Her kan du blive klogere på, hvad de er og hvad du skal gøre med dem.

Læs indlægget

Læs om virksomhedsordningen som skatteordning. Herunder dens fordele og hvad du skal være opmærksom på.

Læs indlægget

Blig klogere på skatteordninger og hvordan du indbetaler Skat som selvstændig i det her blogindlæg.

Læs indlægget

Hvad gør man med fastsættelsen af husleje? Vi gennemgår reglerne og fortæller om tre metoder. Bliv klogere her!

Læs indlægget
Arrow pointing left
Arrow pointing right