Indholdsfortegnelse

Regler og krav for regnskabsklasse B

Lær om hvilke krav og regler, der gælder for dit selskab i regnskabsklasse B, når den endelige årsrapport skal aflægges.

Hører dit selskab til i regnskabsklasse B?

Et regnskab fungerer som dit selskabs økonomiske overblik, og er medvirkende til at du og dine interessenter kan få indblik i selskabets indtægter og udgifter.

Dog er det ikke alle danske selsskaber, der skal aflægge et formelt regnskab, hvorfor ens regnskabsklasse er essentiel at kende til.  

Der findes fire forskellige regnskabsklasser: A, B, C og D, og det er selskabets størrelse, der afgør hvilken regnskabsklasse, I tilhører. Herunder, hvilke krav der er til selskabets regnskab. Det kan du læse mere om her.

Tilhører dit selskab regnskabsklasse B så kan du her på siden få et overblik over, hvad du skal være opmærksom på, når det endelige årsregnskab skal aflægges.

Skal du lave årsrapport for et selskab i regnskabsklasse B, så kan du benytte Digital Revisors online værktøjer til selv nemt og hurtigt, at aflægge din årsrapport.

Hvem tilhører regnskabsklasse B?

Regnskabsklasse B er for de små og mellemstore selskaber.

Helt overordnet set, så hører selskaber med en begrænset hæftelse indenunder regnskabsklasse B – hvilket vil sige, at der er krav om, at du indberetter et mindre detaljeret årsregnskab. Selskaber der hører ind under regnskabsklasse B kan f.eks. være:

 • Aktie- og anpartsselskaber
 • Interessentskaber og kommanditselskaber, hvori alleansvarlige deltagere er kapitalselskaber
 • Erhvervsdrivende fonde
 • Virksomheder med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, medmindre disse er omfattet afregnskabsklasse A.

Hører dit selskab til i regnskabsklasse B, så er der som ovenstående forklaret en række minimumskrav, som skal indgå i din årsrapport.
Herunder:

 1. Revision
 2. Ledelsespåtegning
 3. Ledelsesberetning
 4. Resultatopgørelse
 5. Balance
 6. Noter (lønomkostninger)
 7. Evt. revisionspåtegning

Er du i tvivl om, hvorvidt dit selskab hører ind under regnskabsklasse B, så tøv ikke med at skrive eller ringe ind til os – vi er herfor at lette processen og guide dig sikkert i mål med indrapportering af dit selskabs årsregnskab.

Ellers kan du finde yderligere oplysninger på om krav til årsrapportens indhold her.

De vigtigste krav

Der er revisionspligt i regnskabsklasse B

Hører dit selskab ind under regnskabsklasse B, så har du som udgangspunkt pligt til at lade en revisor gennemgå dit årsregnskab.

Såfremt din virksomhed ikke overstiger følgende størrelser:

 • En balancesum på 4 mio. kr.
 • En nettoomsætning på 8 mio. kr.
 • 12 fuldtidsansatte i gennemsnit i løbet af regnskabsåret

Ved brug af vores online værktøjer – uanset om du har revisionspligt eller ej – så kan vi guide dig igennem, når du skal aflægge dit årsregnskab.

Der skal være en balance og resultatopgørelse i regnskabsklasse B

Det er et krav, at dit selskab i regnskabsklasse B får lavet en årsrapport når regnskabsåret slutter.

Heri skal der som minimum være en resultatopgørelse og en balance.

Der skal være en ledelsespåtegnelse i regnskabsklasse B

Medmindre du er den eneste, der står som leder i selskabet, så skal der være en ledelsespåtegnelse.
Det vil sige at ledelsen skal angive, at regnskabet er blevet udformet korrekt efter lovgivningen.

Er du den eneste, der står som værende en del af ledelsen, så undlades ledelsespåtegnelsen.

Du skal inkludere det aktuelle notekrav i regnskabsklasse B

Der er nogle bestemte områder, der skal inkluderes i den endeligeårsrapport, under feltet noter.

Det kan f.eks. være, hvilke personaleomkostninger der har været. Hører dit selskab ind under regnskabsklasse B, så skal du kunne redegøre for følgende personaleomkostninger:

 • Lønninger
 • Pensioner
 • Andre omkostninger til social sikring

Ved at benytte vores online værktøj til din næste årsrapport, så kan du nemt og overskueligt komme igennem alle de listede punkter ovenfor og derved sikre en korrekt, fuldendt og afleveret årsberetning.

Mikrovirksomheder

Til regnskabsklasse B tilhører der også mikrovirksomheder.

Din virksomhed i regnskabsklasse B kan gå som en mikrovirksomhed såfremt følgende ikke overstiges:

 • En balancesum på max. 2,7 mio. kr.
 • En nettoomsætning på max 5,4 mio. kr.
 • Max 10 fuldtidsansatte i gennemsnit i løbet af regnskabsåret

Hører dit selskab herunder, så er der nogle undtagelser, når du skal udarbejde din årsrapport.

Blandt andet er det ikke et krav, at du får lavet revision på dit årsregnskab, og kravet om noter er heller ikke de samme.

Det vil gøre det mere simpelt for dig, der driver en mindre virksomhed, at udarbejde en årsrapport.

Lav dit årsregnskab hos Digital Revisor

Hos Digital Revisor har vi værktøjet der kan hjælpe dig i regnskabsklasse A og B nemt og sikkert i mål med din årsrapport.

Du skal blot følge 5 enkelte og hurtige trin for at danne din årsrapport og indberette den til Erhvervsstyrelsen og Skat. Ved hvert trin er der allerede taget hånd om den aktuelle lovgivning, så du skal blot udfylde rubrikkerne.

Det tager i gennemsnit 30 minutter for vores kunder at danne deres egen årsrapport.

Du kan oprette en bruger og prøve det gratis ved at klikke

Download

Blogindlæg

I det her blogindlæg kan du lære mere om de regler, fordele og risici der er forbundet med et omvendt forældrekøb.

Læs indlægget

Få et overblik over hvad sambeskatning er for en størrelse og hvilke regler der gælder, i det her blogindlæg.

Læs indlægget

Et holdingselskab er underlagt samme regelsæt som andre selskaber, men giver også en række skattefordele.

Læs indlægget

Oplysningsskemaet er vigtigt for din årsopgørelse. Læs mere om hvordan du håndtere dit oplysningsskema bedst muligt.

Læs indlægget

Hører din virksomhed til i regnskabsklasse A? Så kan du her lære mere om hvilke krav og regler, der er til dit årsregnskab.

Læs indlægget

Har du et selskab i regnskabsklasse B? Lær mere om hvilke regler og krav der er til din endelige årsrapport her.

Læs indlægget
Arrow pointing left
Arrow pointing right