Indholdsfortegnelse

Årsregnskab for enkeltmandsvirksomhed

Er det nødvendigt at lave et årsregnskab for enkeltmandsvirksomhed? Det hersker der en del forvirring om, og der er desværre også en del tvetydig information omkring det spørgsmål. Det skyldes som udgangspunkt, at revisionsbranchen og de danske myndigheder ikke altid bruger de samme begreber. Ord som årsrapport, årsregnskab, skatteregnskab og regnskab bruges i flæng.

Derfor er der også en del, der får en forkert opfattelse af de krav, der stilles til årsregnskab for enkeltmandsvirksomheder.

Vi vil starte med at slå fast, at det som udgangspunkt er nødvendigt at lave et årsregnskab for en enkeltmandsvirksomhed. Det er dog bare ikke et krav, at du skal aflevere dit årsregnskab til det offentlige. Det skal du kun, hvis du bliver bedt om at fremvise det. Et årsregnskab for enkeltmandsvirksomheder kaldes også et skatteregnskab af Skattestyrelsen.

Det er altså årsregnskabet for enkelmandsvirksomheden, du skal bruge til at indberette din virksomheds resultat i Skats forskellige rubrikker. Et årsregnskab for enkeltmandsvirksomheder er derfor nødvendigt at lave.

Så hvis du ikke har lavet et årsregnskab for enkeltmandsvirksomheden et givent skatteår, skal du som det mindste kunne finde tilbage i din bogføring og danne et årsregnskab, hvis skattemyndighederne vil se det. De kan bede om regnskabsmateriale, som går 5 år tilbage. I dette blogindlæg vil vi gå i dybden med årsregnskaber for enkeltmandsvirksomheder og personligt ejede virksomheder. I boksen nedenunder kan du se, hvilke emner vi kommer til at afdække. Hvis du har spørgsmål, er du mere end velkommen til at klikke på taleboblen nederst i højre hjørne og skrive med vores regnehoveder i supporten.

Hvad indeholder et årsregnskab for enkeltmandsvirksomhed?

enkeltmandsvirksomhed årsregnskab
Et årsregnskab for en enkeltmandsvirksomhed skal bl.a. indeholde en resultatopgørelse og en balance

Nu har vi slået fast, at det i udgangspunktet er nødvendigt at lave et årsregnskab for enkeltmandsvirksomheder. Det gælder også selvom Skat ikke skal have det udleveret. Det skyldes, at dit årsregnskab også er udgangspunktet for din indberetning til Skat. Årsregnskabet bliver derved et skatteregnskab og hjælper dig med at få styr på virksomhedens skat.

Men hvad indeholder sådan et årsregnskab for enkeltmandsvirksomheden? Lad os lige finde teleskopet frem og se, hvad der står skrevet hos skattefar:

Ifølge Skat indeholder et årsregnskab for enkeltmandsvirksomheder alle de regnskabskonti, du har bogført på i et skatteår. Selve årsregnskabet indeholder følgende dele:

1. En resultatopgørelse

Resultatopgørelsen viser din virksomheds indtægter minus de udgifter, der har været i løbet af et regnskabsår. Dermed viser resultatopgørelsen, hvor mange penge din virksomhed har tjent i løbet af året. Samtidig viser den også, om du har et over- eller underskud i din virksomhed. Det er lige præcis virksomhedens resultat, som Skat har brug for at vide, så de kan beregne, hvor meget du skal betale i skat.

2. En balance

Årsregnskabet skal også indeholde en balance. Balancen er en opgørelse af værdien af det, som din virksomhed ejer og skylder. Forskellen på de to enheder er din virksomheds egenkapital. Balancen indeholder også virksomhedens aktiver og passiver. Balancesummen skal indberettes til Skat, hvis din virksomhed har en omsætning på mere end 300.000 kr.

Kan du lave dit årsregnskab for enkeltmandsvirksomheden selv?


Der er flere veje at gå, når du skal opgøre din virksomheds resultat til skat. Du kan fx lave det hele selv og derefter indberette årets resultat til Skat. Det kan, for nogle, være lidt for stor en mundfuld, fordi det kan være svært at bevare overblikket, når man gennemgår bogføringen og regner det hele sammen.

Hvis du er en af dem, kan du også bruge online værktøjer, der hjælper dig med at beregne skatten og opstille et årsregnskab for enkeltmandsvirksomheden automatisk. Vi har lavet sådant et værktøj. Det er lavet i 5 enkle og hurtige trin. Med værktøjet bliver du til din egen revisor.

For at komme i gang skal du overføre din bogføring fra dit bogføringssystem og derefter følge værktøjets trin.

Når du har overført dine tal, skal du svare på en række spørgsmål, og derefter bliver dit årsregnskab for enkeltmandsvirksomheden lavet. Når det hele er klaret, står du med en oversigt, der viser dig nøjagtig, hvad du skal skrive i de forskellige rubrikker på Skat.

Værktøjet er altid ajourført nyeste lovgivning, så du trygt kan leve op til alle kravene og sikre dig alle de fradrag, du har ret til, når du bruger vores værktøj.

Skal du lave årsregnskab for enkeltmandsvirksomheden, kan du oprette en gratis bruger ved at klikke på knappen forneden og prøve værktøjet i en demoversion. Du kan også læse mere om, hvordan værktøjet virker ved at klikke på ”læs mere”.

Enkeltmandsvirksomheder hører under regnskabsklasse A

årsregnskab enkeltmandsvirksomhed
Enkeltmandsvirksomheder hører til regnskabsklasse A

Enkeltmandsvirksomheder og andre små virksomheder hører under regnskabsklasse A. Der findes fire regnskabsklasser i Danmark: A, B, C og D. Til hvert bogstav tilhører en række krav og regelsæt, der bliver større og mere komplekse fra A til D.

Det vil sige, at enkeltmandsvirksomheder, som tilhører regnskabsklasse A, har de færreste krav, mens de store selskaber i regnskabsklasse C og D har langt flere og mere komplekse krav. Det er ofte her den forvirring, vi skrev om i begyndelsen af indlægget opstår. Der er nemlig flere steder på nettet, hvor du kan læse om, hvilke krav virksomheder i Danmark har. Men ofte glemmer teksterne at nævne, hvilken regnskabsklasse du læser om.

I indlægget du læser lige nu, fokuserer vi på regnskabsklasse A. Det er enkeltmandsvirksomheder og personligt ejede virksomheder, der tilhører regnskabsklasse A. Og her er kravene kort og kontant, at du skal indberette din virksomheds resultat til Skat. Resultatet sætter du sammen i et årsregnskab for din enkeltmandsvirksomhed, som vi beskrev foroven. Skat kan i enkelte tilfælde bede om at se dit årsregnskab.

Hvad er forskellen på en årsrapport og et årsregnskab for en enkeltmandsvirksomhed?

Det er også muligt for enkeltmandsvirksomheder frivilligt at aflægge en årsrapport. Normalt er det kun virksomheder i regnskabsklasse B, C og D, der skal lave en årsrapport, og den skal de aflevere til Erhvervsstyrelsen.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt for enkeltmandsvirksomheder at lave en årsrapport. Måske kræver banken det i forhold til lån eller noget helt andet. Hvis du frivilligt vælger at aflægge en årsrapport, er der nogle krav, du som minimum skal opfylde:  

  • Ledelsespåtegning (hvis der er mere end ét medlem i ledelsen)
  • Resultatopgørelse
  • Balance
  • Noter (herunder regnskabspraksis)

Årsrapporten kan du også bruge som dokumentation overfor Skat, hvis de beder om det, da den både indeholder en resultatopgørelse og balance ligesom dit årsregnskab. Hvis du laver en årsrapport for din enkeltmandsvirksomhed, er der ikke noget krav om, at du skal indlevere den til Erhvervsstyrelsen.

Ved brug af vores værktøj, får du automatisk en årsrapport med i købet, og den dannes helt automatisk, når du har fået alle dine tal ind.

Hvad kan du trække fra i årsregnskabet for din enkeltmandsvirksomhed?  

Ved regnskabsårets afslutning, skal du vurdere hvordan det, du har anskaffet i løbet af året, skal behandles i regnskabet. Det kan nemlig have stor betydning for din virksomheds skattefradrag, at du får det gjort korrekt.

Du kan kun få fradrag for udgifter, der er brugt på at sikre din virksomheds indtægt – det skal altså være anskaffelser, der benyttes erhvervsmæssigt, og ikke privat. Fradragene får du ved at trække enten hele beløbet fra på en gang, eller ved at dele det op. Større anskaffelser deles op, og de kaldes afskrivninger.

Det er ikke alle anskaffelser, der giver fuldt fradrag, men du kan ved skattemæssige afskrivninger sikre, at du ikke betaler mere i skat end højst nødvendigt.

Eksempler på almindelige ting, du kan få skattemæssigt fradrag for:

Repræsentation

Repræsentation er udgifter til at opnå forretningsforbindelser eller afslutte en handel fx ved restaurantbesøg og gaver. Repræsentation har du et fradrag på 25% for.

Småanskaffelser

Småanskaffelser er driftsmidler der maks. må koste 14.400 kr. (for 2021). En småanskaffelse kunne fx være en printer eller en mobil. Småanskaffelser har du fuldt fradrag for i anskaffelsesåret – en såkaldt straksafskrivning.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er bl.a. driftsmidler (fx en maskine), anlæg og indretning af lejede lokaler. Overstiger anskaffelsen af aktivet 14.400 kr. (i 2021) skal du fordele udgiften over en årrække. Ved driftsmidler kan du maks. afskrive 25% om året.

Eksempel på afskrivning

Investerer du i en bil til 100.000 kr. kan du første år afskrive 25%. Der kan altså trækkes en udgift fra årsregnskabet på 25.000 kr. Året efter kan der afskrives 25% igen af den saldo, der er tilbage, altså 75.000 kr. Der kan altså i efterfølgende år trækkes 18.750 kr. fra dit årsregnskab.

Benyttes driftsmidlet også privat, kan fradraget kun foretages for den andel af aktivet, der benyttes erhvervsmæssigt.

Hvis en bil til 100.000 kr. anvendes halvt privat og halvt erhverv, vil afskrivningen altså kun være 12,5% af de 100.000 kr. i stedet for de 25%. Eller 25% af 50.000 kr.

Når du bruger Digital Revisor, får du hjælp, så dine afskrivninger bliver beregnet korrekt, og så får du også alle skattefordelene med. Vores værktøj sørger for at hente alle de fradrag, du har ret til.

Virksomhedsskatteordningen giver flere skattefordele

Hvis du driver en personligt ejet erhvervsvirksomhed, kan du få en beskatning meget lig måden aktie- og anpartsselskaber beskattes på. Dette gør du ved at bruge virksomhedsskatteordningen.
Fordelene ved virksomhedsskatteordningen er, at du kan beskatte en del af dit overskud fra virksomheden som kapitalindkomst i stedet for personlig indkomst. Derudover kan du opspare overskud i virksomheden, som beskattes med en lavere skat. Endvidere har du fuldt fradrag for dine renteudgifter.

Virksomhedsskatteordningen kan være uoverskuelig at sætte sig ind i, hvis man ikke er vant til at arbejde med bogholderi og revision, men du kan meget let benytte dig af virksomhedsskatteordningens fordele i Digital Revisors online værktøj. Du kan læse meget mere om skattemæssige fradrag på Skat.dk og i Afskrivningsloven

Du kan udføre hele processen med Digital Revisor på bare 5 trin. Vi henter tal fra dit bogføringssystem, tager os af lovgivning og fradrag og sørger for, at du nemt kan indberette din enkeltmandsvirksomheds årsregnskab og selvangivelse til Skat. Desuden kan dit årsregnskab underskrives digitalt, hvilket letter arbejdsgangen betydeligt.

Opret en bruger og prøv vores online værktøj med det samme

Nu har du læst om årsregnskabet for enkeltmandsvirksomheder i regnskabsklasse A. Kravet fra skattestyrelsen er, at du skal lave et årsregnskab (også kaldt skatteregnskab), og det skal du bruge til at indtaste dine tal i Skats rubrikker, når du laver din selvangivelse (oplysningsskema).

Når du laver dit årsregnskab på Digital Revisor, får du at vide, hvor du skal skrive dine tal i Skats rubrikker, men du får også beregnet dine afskrivninger og hentet alle de fradrag, du har ret til. Hvis du gerne vil bruge virksomhedskatteordningen, kan du også det. I løbet af hele processen kan du altid skrive til vores revisorkloge personale, som sidder klar til at hjælpe dig i vores chat nede i højre hjørne.

Videoforklaring

Download

Seneste blogindlæg

Din guide til boligudlejning

Er du ny boligudlejer? Få hjælp til husleje, økonomi og Skat her.

Læs Mere

Interessentskabets skat og regnskab

Bliv klogere på interessentskabet som virksomhedskonstruktion.

Læs Mere

Fradrag ved udlejning

Fradrag ved udlejning er ikke altid det nemmeste at have styr på. Bliv klogere her.

Læs Mere