Indholdsfortegnelse

Regler og krav for regnskabsklasse A

Bliv klogere på virksomheder i regnskabsklasse A

Hvad er regnskabsklasse A?

Danske virksomheder er opdelt i fire regnskabsklasser, og hver regnskabsklasse har sine egne regler og krav til den virksomhed, der befinder sig i den givne kategori. Kravene i regnskabsklasserne handler om regnskabet og jo højere regnskabsklasse jo større krav er der til regnskabet.

I dette indlæg vil vi gøre dig klogere på regnskabsklasse A, og hvis du ikke får svar på alle dine spørgsmål, kan du kontakte os i chatten nederst til højre på siden her.

Virksomheder i regnskabsklasse A

Alle virksomheder og selskaber i Danmark bliver inddelt i regnskabsklasserne A, B, C og D.
Det er som regel virksomhedens / selskabets størrelse der afgør, hvilken regnskabsklasse du tilhører og dertil hvilke krav, der er til den givne virksomhed.

Regnskabsklasse A kommer først i rækken og er en klasse lidt for sig selv. Typisk vil man sige, at regnskabsklasse A er for de mindste virksomheder.
Dog har erfaring har vist os, at mange misforstår den definition. Virksomheder i regnskabsklasse A afhænger nemlig ikke af, hvor mange ansatte du har, eller hvor meget du omsætter for, men skal derimod forstås som de virksomheder, hvor virksomhedsejerne hæfter personligt.

Det gælder typisk for:

  • Personligt ejede virksomheder og enkeltmandsvirksomheder
  • Små virksomheder med begrænset ansvar, der er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder
  • Interessentselskaber

Det vil sige, at din virksomhed tilhører regnskabsklasse A så længe det kun er din egen formue, der er blevet inddraget i virksomheden. Så det har i princippet intet med virksomhedens størrelse eller omsætning, at gøre. 

Hvilke krav er der til regnskabet for virksomheder i regnskabsklasse A?

regler regnskabsklasse a
En virksomheds i regnskabsklasse A skal indberette oplysningsskemaet til Skat, men ikke indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen

Tilhører din virksomhed regnskabsklasse A, så er der som udgangspunkt ikke noget krav om at du skal udarbejde og indsende et formelt årsregnskab direkte til Erhvervsstyrelsen. Det du skal gøre i stedet, er at angive oplysninger om dine regnskabstal, når du indberetter dit oplysningsskema til Skat – hvad der tidligere blev kaldt udvidet selvangivelse.

Det betyder også, at selvom der ikke er noget decideret krav om at udarbejde et formelt årsregnskab, så er det stadig noget, der anbefales at gøre. Du kan nemlig komme i en situation hvor dine kreditorer, andre interessenter eller Skat gerne vil se dit regnskab. Sker det, så vil der være en forventning om, at dit regnskab er udarbejdet efter velkendte og fyldestgørende regnskabsmæssige principper.

Kort om årsregnskab

Et årsregnskab giver dig et overblik over din virksomheds økonomi, herunder hvilke udgifter og indtægter du har haft.

Dit årsregnskab udarbejdes på baggrund af den bogføring, der er blevet lavet i løbet af det forgange år. Det er derfor vigtigt, at du har bogført korrekt og fyldestgørende, da tallene i en eventuel årsrapport ellers vil være misvisende.

Derfor er det vigtigt, at du kender til de krav og regler, der er når det endelige årsregnskab skal aflægges. Kravene og omfanget hertil er nemlig forskellige alt efter, hvilken regnskabsklasse du tilhører.

Regler og krav til årsregnskab i regnskabsklasse A

krav regnskabsklasse a
Selvom der ikke er et direkte krav til at lave et årsregnskab, anbefaler vi, at du gør det, hvis du har en virksomhed i regnskabsklasse A

Hvis du vælger at udarbejde et formelt årsregnskab i regnskabsklasse A, så er der følgende krav det som minimum skal leve op til.

Årsregnskabet for virksomheder i regnskabsklasse A skal være retvisende

Som tidligere nævnt er det et krav, at det regnskab du igennem regnskabsåret har bogført er fyldestgørende, således de konkrete tal ikke er misvisende.

Årsregnskabet for virksomheder i regnskabsklasse A skal indeholde en resultatopgørelse og en balance

Det er desuden også et krav, at du får udarbejdet en oversigt over dine aktiver og passiver, samt den finansielle stilling og et resultat for året.

Du kan læse mere om kravene til resultatopgørelse og balance her

Skat i regnskabsklasse A

De fleste bruger virksomhedens årsregnskab til at indberette skatten. Og når det kommer til skat for virksomheder i regnskabsklasse A, er der et par ting at være opmærksom på.

Beskatningsform

Driver du en virksomhed i regnskabsklasse A så er der tre forskellige måder, du kan vælge at blive beskattet på.

Den første er efter de almindelige personskatteregler, hvor overskuddet i din virksomhed bliver beskattet som personlig indkomst.
Du kan også vælge at blive beskattet eftervirksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Her bliver du beskattet som et selskab, hvilket kan give dig nogle fordele.

Omsætning

Skat har udsendt et krav om, at virksomheder i regnskabsklasse A skal indberette et udvidet regnskab, hvis en omsætning på 300.000 kr. overstiges.

Hvilket betyder, at der er en række større krav til indberetningen af virksomhedens økonomi, og derfor skal rubrikkerne 320-380 udfyldes.

Ved at bruge Digital Revisor online værktøj, kan du nemt få indtastet dine oplysninger til Skat. Når du følger værktøjets enkle trin og kommet i mål, får du til sidst et komplet skema, der fortæller dig, hvilke tal du skal skrive i Skats rubrikker.

Download

Blogindlæg

Bliv klogere på interessentskabet som virksomhedskonstruktion.

Læs indlægget

Fradrag ved udlejning er ikke altid det nemmeste at have styr på. Bliv klogere her.

Læs indlægget

Har du styr på begrebet "udbytte"? Hvis ikke kan du blive meget klogere ved at læse dette indlæg.

Læs indlægget

Skal du udlodde udbytte? Så kan det være rart at kende reglerne for udbytteskat.

Læs indlægget

Bliv klogere på hvilke regler og krav, der er til oplysningsskemaet for selskaber.

Læs indlægget

Her kan du læse om regler og krav der er til skatten i et holdingselskab og hvordan du håndterer disse.

Læs indlægget
Arrow pointing left
Arrow pointing right