Indholdsfortegnelse

Krav til årsrapporten og regler

Det er din bogføring, der danner grundlaget for din årsrapport. Få styr på krav til årsrapporten og de omkringliggende regler ved at læse med her.

Årsrapporten er den store kulmination på et helt regnskabsårs slid og slæb, hvor du har arbejdet hårdt for at køre dit selskab i stilling til et godt resultat.

Den er sammenfatningen af alle dine tal for et regnskabsår og er dermed en redegørelse for dit selskabs økonomi og eventuelle fremdrift.  

Krav til årsrapportens indhold

Det er beskrevet i årsregnskabsloven, at selskaber under regnskabsklasse B, C og D har pligt til at udarbejde og indberette en årsrapport til Erhvervsstyrelsen.

Herunder ligger aktie- og anpartsselskaber, børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber.

I dette blogindlæg vil vi gennemgå de regler og krav til årsrapporten, der gælder for selskaber i regnskabsklasse B.

Hvis du ejer et selskab i klasse B, skal du altså lave en årsrapport, som minimum består af:

 • Ledelsespåtegning (hvis mere end ét medlem i ledelsen)
 • Ledelsesberetning (kan også oplyses i en note)
 • Resultatopgørelse
 • Balance
 • Noter (herunder regnskabspraksis)
 • Eventuel revisionspåtegning

Du kan læse mere om kravene til de forskellige regnskabsklasser på Erhvervsstyrelsen.

Kan du lave årsrapporten selv?

Det kan både virke angstprovokerende og uoverskueligt for de fleste selskabsejere at give sig i kast med at lave, men det er faktisk muligt at klare det med ledelsespåtegningen, resultatopgørelsen og balancen selv.

Og selvom det lyder som en stor mundfuld, kommer det ikke til at tage mere end 30 minutters tid for dig at komme i mål.

Vi har nemlig et online værktøj, der opsætter din årsrapport automatisk i 5 enkle og hurtige trin. Du skal blot overføre din bogføring til vores værktøj, svare på nogle spørgsmål og følge de 5 trin. Når du er færdig, indberetter du din årsrapport til Erhvervsstyrelsen, der overholder alle lovkrav.

Har du lyst til at prøve det af? Du kan afprøve værktøjet gratis og se, om det er noget for dig. Har du brug for hjælp, kan du skrive til os i chatten, som ligger nede i hjørnet til højre.

Den obligatoriske årsrapport

Der findes et par grundlæggende forudsætninger, der skal opfyldes for at danne en ordentlig årsrapport. Det er nemlig vigtigt, at din årsrapport er retvisende.

En retvisende årsrapport skal for det første have en klarhed, så oplysningerne ikke er vildledende eller tvetydige og kan misforstås.

For det andet skal oplysningerne have en ”neutralitet og væsentlighed”. Det vil altså sige, at tallene skal være retvisende, og alle relevante forhold skal medtages.

Og så skal årsrapporten indeholde de punkter, der er beskrevet ovenfor, alt efter hvilken virksomhedsform du har.

Når du laver din årsrapport, er det desuden også lovpligtigt, at forsiden indeholder:

 • Betegnelsen; ”Årsrapport”
 • Virksomhedens navn, CVR-nummer og adresse
 • Regnskabsperiode
 • Navn på godkendelsesorgan/dirigent
 • Dato for godkendelsen af årsrapporten

Vores værktøj sørger for, at du overholder kravene til årsrapporten. Vil du læse mere om reglerne for årsrapporten, kan du også læse vores blodindlæg om årsregnskabsloven.

Hvad kan du trække fra i årsrapporten og hvordan?

Ved regnskabsårets afslutning, skal du vurdere hvordan det, du har anskaffet i løbet af året, skal behandles i årsrapporten. Det kan nemlig have stor betydning for din virksomheds skattefradrag, at du får det gjort korrekt.

Du kan kun få fradrag for udgifter, der er brugt på at sikre dit selskabs indtægt. Det vil sige anskaffelser, der benyttes erhvervsmæssigt. Fradragene får du ved at trække enten hele beløbet fra på en gang eller ved at dele det op. Større anskaffelser deles op, og det kaldes afskrivninger.

Det er ikke alle indkøb/anskaffelser, der giver fuldt fradrag, men du kan ved skattemæssige afskrivninger sikre, at du ikke betaler mere i skat end højst nødvendigt.

Eksempler på almindelige omkostninger du kan få skattemæssigt fradrag for:

Repræsentation er udgifter til at opnå forretningsforbindelser, eller afslutte en handel, fx restaurantbesøg og gaver. Repræsentation har du et fradrag på 25% for.

Småanskaffelser er driftsmidler der max. må koste 13.800 kr. (14.100 kr. 2020). En småanskaffelse kunne fx være en printer eller en mobil. Småanskaffelser har du fuldt fradrag for i anskaffelsesåret – en såkaldt straksafskrivning.

Materielle anlægsaktiver er bl.a. driftsmidler (fx en maskine), anlæg og indretning af lejede lokaler. Overstiger anskaffelsen af aktivet 13.800 kr. (14.100 kr. 2020) skal du fordele udgiften over en årrække. Ved driftsmidler kan du max afskrive 25% om året.

Eksempel på afskrivning

Investerer du i en bil til 100.000 kr. kan du første år afskrive 25%. Der kan altså trækkes en udgift fra årsregnskabet på 25.000 kr. Året efter kan der afskrives 25% igen af den saldo der er tilbage, altså 75.000 kr. Der kan altså i efterfølgende år trækkes 18.750 kr. fra dit årsregnskab.

På Digital Revisor får du hjælp til dine afskrivninger, så de bliver beregnet korrekt. Vi sørger for, at du får alle skattefordelene med.

Årsrapporten skal godkendes

årsrapport regler
En årsrapport skal godkendes af generalforsamlingen, før den kan indsendes

Når du har lavet din årsrapport, skal den godkendes, før du kan indsende den til Erhvervsstyrelsen.
Godkendelsen foretages af generalforsamlingen ved selskabets ordinære generalforsamling.

Det er vigtigt, at det tydeligt fremgår, hvem der har godkendt årsrapporten.

Med godkendelsen underskriver og erklærer direktionen og bestyrelsen, at årsrapporten er i fuld overensstemmelse med lovgivningen og giver et retvisende billede af selskabets økonomi for regnskabsåret.

Dirigenten bekræfter, og står ved sin underskrift inde for, at der har været afholdt generalforsamling. Derudover bekræfter dirigenten, at alle ejere/ledelsesorganer har haft korrekt indflydelse, og at årsrapporten har været fremlagt med mulighed for at stille spørgsmål.

Er der brug for en revisor til årsrapporten?

Hvis selskabet er underlagt revisionspligt, skal selskabets revisor ligeledes underskrive. Alle selskaber udover interessentskaber og mindre kapitalselskaber er underlagt revisionspligt. Dette er for at sikre at årsrapporten giver et retvisende billede af økonomien. Så ja, der er brug for en revisor i det tilfælde, men det er dog ikke et ufravigeligt krav.

Flere små selskaber fravælger nemlig revisionspligten for at bruge pengene andetsteds.

Fravalg af revision

Det er muligt at fravælge revisionspligten og dermed brugen af revisor.

For aktie- og anpartsselskaber og kapitalselskaber er det muligt at fravælge revisionspligten, hvis der i mindst 2 regnskabsår i træk ikke overskrides 2 af følgende grænser på balancedagen:

 • Balancesum på 4 mio. kr.
 • Nettoomsætning på 8 mio. kr.
 • Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i regnskabsåret

Du kan også fravælge revision den dag, du stifter dit selskab på baggrund af ovenstående. Hvis du ønsker det, skal der i stiftelsesdokumentet stå, at årsregnskabet ikke revideres. Og derudover må vedtægterne ikke indeholde bestemmelser om revisionspligt.

Hvis du fravælger revision, skal du være klar over, at du vil blive underlagt revisionspligten efterfølgende, hvis 2 af de 3 ovennævnte grænser overskrides ved udløbet af regnskabsåret.

Hvis man vil fravælge revisionspligt efter det første regnskabsår, skal fravalget vedtages ved virksomhedens ordinære generalforsamling.

Hvis du har revisionspligt, kan du tilvælge en revisionspåtegning på dit regnskab på Digital Revisor.

Lav din årsrapport på Digital Revisor

Du kan lave dit årsregnskab på Digital Revisor helt selv. Det tager ikke mere end 30 minutter, og vores værktøj gør dig til din egen revisor.

Når du overfører din bogføring fra dit bogføringssystem til Digital Revisor, begynder værktøjet at opstille din årsrapport og beregne din skat. Vi har pakket hele lovgivningen ind i værktøjet, så du kan opfylde den automatisk, når du er i gang.

Du skal blot svare på et par enkle spørgsmål, og så er du snart færdig. Hvis du har spørgsmål og brug, kan du altid komme i kontakt ved at skrives til vores revisor i chatten.

Du kan prøve værktøjet gratis, før du betaler, eller læse mere om os ved at klikke på en af de to knapper forneden.  

Download

Blogindlæg

Bliv klogere på interessentskabet som virksomhedskonstruktion.

Læs indlægget

Fradrag ved udlejning er ikke altid det nemmeste at have styr på. Bliv klogere her.

Læs indlægget

Har du styr på begrebet "udbytte"? Hvis ikke kan du blive meget klogere ved at læse dette indlæg.

Læs indlægget

Skal du udlodde udbytte? Så kan det være rart at kende reglerne for udbytteskat.

Læs indlægget

Bliv klogere på hvilke regler og krav, der er til oplysningsskemaet for selskaber.

Læs indlægget

Her kan du læse om regler og krav der er til skatten i et holdingselskab og hvordan du håndterer disse.

Læs indlægget
Arrow pointing left
Arrow pointing right