Indholdsfortegnelse

Skat af lejeindtægt

I dette blogindlæg kan du læse om, hvad der gælder, når det kommer til skat af lejeindtægt, men vi vil også komme nærmere ind på de forskellige regler i forhold til, hvilken type af udlejning du har og også vende dine muligheder for at hente fradrag.

Hvis du udlejer en bolig eller et værelse i en bolig, modtager du en lejeindtægt hver måned fra din lejer, så længe udlejningen står på. Lejeindtægten er skattepligtig, og derfor skal du betale skat af lejeindtægten.

Selvom du skal betale skat af lejeindtægten, kan der være mange penge at hente hjem, hvis du kender til skattereglerne på udlejningsområdet. Desværre er det typisk med skattereglerne, at de er komplekse og svære at forstå.  

Langtidsudlejning eller korttidsudlejning

Vi kan groft skelne mellem to typer af udlejninger. Den ene kalder vi for langtidsudlejning og den anden for korttidsudlejning.

Langtidsudlejning henviser til udlejning af en bolig, som du ikke selv bor i og varer i 12 måneder eller mere ad gangen.

Korttidsudlejning henviser til udlejning af en bolig, som du selv bor i. I forbindelse med det kan vi skelne mellem, om du udlejer et værelse i din bolig mellem 1 og 12 måneder på et år eller udlejer hele boligen i en periode på mindre end 12 måneder på et år.

Om du har den ene type udlejning fremfor en anden, så giver det forskellige veje til, hvordan du kan svare skat af lejeindtægten.

Skat af lejeindtægt for langtidsudlejning

Der er tre veje at gå, når det kommer til beregning af skat af lejeindtægt for langtidsudlejning. Langtidsudlejning betragtes som ”erhvervsmæssig udlejning” hos skat, og dermed styrer du en lille virksomhed, når du begynder at udleje.

Ved erhvervsmæssig udlejning kan du vælge at beregne din skat via reglerne i personskatteloven, kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen, som vi kort vil gennemgå her.

Personskatteloven
I personskatteloven skal du svare skat af dit overskud, som var det helt almindelig løn fra dit arbejde. Det er dermed den mest enkle metode til at beregne skat af lejeindtægt.

Kapitalafkastordningen
Kapitalafkastordningen giver adgang til et kapitalafkast og er derfor mere skattemæssigt fordelagtig end personskatteloven. Det skyldes, at du betaler mindre i skat for en del af overskuddet, fordi kapitalindkomst beskattes lavere end personlig indkomst. I øjeblikket er kapitalafkastet ikke meget værd, fordi afkastet følger markedsrenten. Markedsrenten er 3 %, men det kan altid ændre sig.

Virksomhedsordningen
Virksomhedsordningen er den skatteordning, der giver adgang til flest skattemæssige fordele. I denne ordning får du fx fuldt fradrag for dine renteudgifter og også mulighed for at opspare overskuddet til en lav skat på 22 %.

Hvis du vil læse om skatteordningerne mere detaljeret, kan du klikke på linket for neden. Du kan også tjekke vores side om boligudlejning ud.

Har du brug for hjælp til at indberette din boligudlejning?

skat af lejeindtægt
Digital Revisor kan hjælpe dig med at betale korrekt skat af din lejeindtægt

Har du også svært ved at finde rundt i de mange regler og muligheder for fradrag? På Digital Revisor kan du være din egen revisor. Vi har nemlig værktøjet, der sætter dig i stand til at beregne din skat og hente alle de fradrag, du har ret til. Det kræver blot, at du skriver dine indtægter og udgifter i forbindelse med din boligudlejning.

Derefter beregner værktøjet din skat og sikrer dine fradrag. Det hele ender med, at du får en oversigt, der viser dig, hvilke præcise tal du skal udfylde i rubrikkerne på Skat. Du har altid mulighed for at kontakte vores revisorkloge medarbejdere i chatten.

Prøv vores værktøj i en prøveversion ved at klikke på knappen for neden og lav en bruger.

Skat af lejeindtægt for korttidsudlejning

Ved korttidsudlejning er der to måder at svare skat af lejeindtægten. Først og fremmest kan du gøre brug af bundfradragsmetoden, og ellers har du mulighed for at bruge regnskabsmetoden.

Bundfradragsmetoden
Hvis du udlejer din bolig eller en del af din bolig midlertidigt, kan du gøre brug af bundfradragsmetoden. Bundfradraget er et fuldt fradrag, indtil du overskrider et vist beløb, som ændrer sig undertiden og afhænger af en række faktorer omkring dit lejemål. Når du har modtaget lejeindtægter, der overstiger dit bundfradrag, skal du betale 60 % i skat af lejeindtægten. Vi anbefaler, at du altid holder øje med bundfradragsreglerne på skat.dk.

Regnskabsmetoden
Ved denne metode betaler du skat af lejeindtægten, efter du har trukket dine faktiske udgifter fra i forbindelse med udlejningen. De faktiske udgifter er bl.a. el, vand, varme, vedligeholdelsesudgifter og afskrivning på inventar. Hvis du udlejer 10 % eller mere af din bolig, kan du også få fradrag på ejendomsskatten.

Hvad kan du trække fra som boligudlejer?

Der findes en lang række fradrag, du kan udnytte som boligudlejer. For at få fradragene skal du fortælle skat, hvilke fradragsberettigede udgifter, du har haft i forbindelse med din boligudlejning. Det gør du i skats forskellige rubrikker på forskudsopgørelsen og oplysningsskemaet. Vores værktøj sørger for, at du får en enkel oversigt, der viser, hvilke tal du skal skrive i dine rubrikker på skat.dk.

Vi har samlet en liste over fradragsberettigede udgifter, og den kommer her:

  1. Ejendomsskatter
  2. Vedligeholdelse
  3. Vand-, kloak- og renovationsafgifter
  4. Administration og revisorbistand til regnskabet
  5. Forsikring af ejendom
  6. Skorstensfejer, snerydning og fejning
  7. Kontingent til grundejerforening

Hvilke veje kan man gå for at indberette til Skat?

Der er overordnet 3 veje at gå for at indberette din boligudlejning til skat:

  1. Brug et gør-det-selv-værktøj
  2. Beregn det hele selv
  3. Gå til en revisor

Brug et gør-det-selv-værktøj
Vi har lavet et værktøj, der gør boligudlejere i stand til at beregne skatten selv. Værktøjet indeholder 5 trin og for at komme i gang, skal du skrive dine indtægter og udgifter i forbindelse med udlejningen. Derefter beregner værktøjet din skat og finder alle de fradrag, du har ret til. Til sidst står du med en oversigt, der viser dig, hvilke præcise tal, du skal skrive på din forskudsopgørelse eller selvangivelse.

Værktøjet holder styr på lovgivningen for boligudlejning fra A-Z, så du kun behøver at indtaste tallene. Hvis du har spørgsmål til noget, er du altid velkommen til at skrive til os i chatten. En god fordel ved værktøjet er også, at du selv bliver sat ind i lovgivningen, bliver klogere på skat og undgår fejl.

Beregn det hele selv
Det er også en mulighed at beregne skatten selv. At beregne det hele selv kræver, at du har en god viden om skattereglerne og dine muligheder for at hente fradrag. Derudover er det også godt at kende til skat og de forskellige rubrikker, du skal skrive dine tal i for at få adgang til fradragene.

Der er meget information omkring det på nettet og hos Skat, som du også kan tale og skrive med om det.

Gå til en revisor
Den sidste måde at få styr på skat af lejeindtægt er ved at gå til en revisor. En revisor vil overtage arbejdet og derefter få styr på din skat og indberetningen af det til Skat. Denne løsning er den mindst tidskrævende for dig, men det vil typisk også være den, der koster mest.

Videoforklaring

Download

Blogindlæg

Bliv klogere på interessentskabet som virksomhedskonstruktion.

Læs indlægget

Fradrag ved udlejning er ikke altid det nemmeste at have styr på. Bliv klogere her.

Læs indlægget

Har du styr på begrebet "udbytte"? Hvis ikke kan du blive meget klogere ved at læse dette indlæg.

Læs indlægget

Skal du udlodde udbytte? Så kan det være rart at kende reglerne for udbytteskat.

Læs indlægget

Bliv klogere på hvilke regler og krav, der er til oplysningsskemaet for selskaber.

Læs indlægget

Her kan du læse om regler og krav der er til skatten i et holdingselskab og hvordan du håndterer disse.

Læs indlægget
Arrow pointing left
Arrow pointing right