Indholdsfortegnelse

Udbytte

I en verden hvor skattemæssige regler og love er komplekse og forvirrende, kan det være svært at navigere i landskabet af udbytte og udbytteskat. Af den grund laver vi et indlæg om netop det, så du kan få klarhed over, hvad udbytte og udbytteskat består af.

Vi kommer bl.a. til at forklare hvad udbytte er, hvem det er for og forskellen på ordinært og ekstraordinært udbytte.

Hvis du allerede er bekendt med nogle af emnerne, kan du hoppe rundt i artiklen ved at klikke på overskrifterne i venstre side på din skærm eller foroven, hvis du læser med fra din telefon.

Hvad er udbytte?

Det er altid godt at starte med at få det helt basale på plads. Derfor starter vi med at få begrebet ”udbytte” på plads.

Udbytte er ganske enkelt en årlig udbetaling af selskabets overskud til en eller flere ejere og eventuelle aktionærer. Det årlige udbytte skal besluttes på selskabets generalforsamling og uddeles derefter til ejerne og aktionærer proportionelt efter ejerandele.

Så den person der ejer 25 % af selskabet, modtager 25 % af det samlede udbytte og så fremdeles.

Den proportionelle deling af udbyttet kommer faktisk af udbyttes andet og latinske navn, dividende, som du også af og til kan støde på. Dividende stammer nemlig fra det latinske ”dividendius” og betyder ”som bør deles".

Hvem er udbytte for?

hvem er udbytte for
Udbytte er noget kapitalejere og aktionærer kan få udloddet fra et selskab. Det gælder altså ikke for personer, der har en enkeltmandsvirksomhed

Vi har været inde på, at modtagerne af udbyttet er ejere og aktionærer, men vi har ikke nævnt, at udbytte kun er for kapitalselskaber.

Enkeltmandsvirksomheder kan ikke udbetale udbytte, fordi ejerens og enkeltmandsvirksomhedens formue er den samme.

Sådan er det dog ikke, når det kommer til selskaber.

A/S’ere og ApS’ere kan alle udlodde udbytte til ejerkredsen.  

Ordinær eller ekstraordinær udbytte?

Der er to forskellige muligheder for at udlodde et udbytte. Den første måde kaldes ordinært udbytte. Udlodning af ordinært udbytte er den mest almindelige måde at udlodde udbytte.

Det skyldes primært, at det ordinære udbytte besluttes og udbetales ifm. selskabets generalforsamling, hvor også årsrapporten bliver godkendt. Det er altså et naturligt tidspunkt at gøre det på, fordi vi kender det reelle overskud på dette tidspunkt.

Der er 3 betingelser for udlodning af ordinært udbytte:

1. Ordinært udbytte kan kun udbetales af det overskud, der fremgår af den godkendte årsrapport
2. Må kun udloddes såfremt det ikke er til skade for selskabet og eventuelle kreditorer
3. Ordinært udbytte skal godkendes af direktionen og vedtages af et flertal på selskabets generalforsamling

Det ekstraordinære udbytte adskiller sig ved, at det udloddes på et andet tidspunkt end selskabets generalforsamling. Det er dermed en måde at udlodde selskabets kapital i løbet af et regnskabsår.

For at udlodde et ekstraordinært udbytte er der 5 betingelser, selskabet skal opfylde:

1. Selskabet skal have godkendt og indberettet sin første årsrapport til Erhvervsstyrelsen
2. Kan udbetales på baggrund af sidste års regnskab, eller hvis der er optjent overskud eller frie reserver i løbet af regnskabsåret
3. Udbetaling af ekstraordinært udbytte skal ske på baggrund af en balance eller en mellembalance, som skal vedlægges beslutningen. Det kan være en god idé at få hjælp af en revisor til den del
4. Må kun udloddes, hvis det ikke er til skade for selskabet og eventuelle kreditorer
5. Ekstraordinært udbytte skal godkendes af direktionen fx ifm. en ekstraordinær generalforsamling, men der kan også gives beføjelse til denne type udbytte på den ordinære generalforsamling

Hvordan får du styr på udbytte?

Selvom det måske lyder ret enkelt med udbytte på skrift, kan det nogle gange være sværere at få helt styr på det i virkeligheden, fordi der først og fremmest skal beregnes et overskud og bogføres et udbytte.

På Digital Revisor kan du danne din årsrapport selv uden at være den skarpeste revisorekspert. Du overfører blot din bogføring fra dit bogføringssystem til Digital Revisor, og derefter begynder vores værktøj at beregne dine tal.

Når det er klaret, vil den fortælle dig, hvor meget du kan udlodde, og den bogfører det helt automatisk for dig, så du ikke behøver at gøre det selv. Det tager ikke andet end 30 minutter for dig at komme igennem vores værktøj, og når du er færdig står du med en færdig årsrapport, et beregnet og bogført udbytte og en guide til, hvordan du skal indberette det til Skat.

Værktøjet sender også automatisk din årsrapport til Erhvervsstyrelsen, når du er klar til det.

Har du brug for hjælp undervejs kan du altid skrive til vores revisoreksperter i chatten.

Du slipper dermed for alt bøvlet.

Udbytte fra ApS

Proceduren for udlodning af udbytte fra ApS er enkel.

Som vi nævnte foroven skal beslutningen om udbytte tages på den ordinære generalforsamling. I forbindelse med beslutningen om at godkende årsregnskabet, træffer direktionen også beslutningen om, hvorvidt der skal udbetales udbytte eller ej.

Efterfølgende kan selve udlodningen af udbyttet ske fra selskabet til de personer, der skal modtage udbyttet.

Skat af udbytte

skat af udbytte
Der skal betales skat af det udbytte, du modtager

Som al anden indtjening skal der betales skat af udbytte, og det kan du læse mere om i indlægget om udbytteskat.

Download

Blogindlæg

Bliv klogere på interessentskabet som virksomhedskonstruktion.

Læs indlægget

Fradrag ved udlejning er ikke altid det nemmeste at have styr på. Bliv klogere her.

Læs indlægget

Har du styr på begrebet "udbytte"? Hvis ikke kan du blive meget klogere ved at læse dette indlæg.

Læs indlægget

Skal du udlodde udbytte? Så kan det være rart at kende reglerne for udbytteskat.

Læs indlægget

Bliv klogere på hvilke regler og krav, der er til oplysningsskemaet for selskaber.

Læs indlægget

Her kan du læse om regler og krav der er til skatten i et holdingselskab og hvordan du håndterer disse.

Læs indlægget
Arrow pointing left
Arrow pointing right