Indholdsfortegnelse

Fradrag ved udlejning

At udleje bolig er for mange en givende investering, der giver mulighed for at tjene ekstra mønt ved siden af ens almindelige arbejde. På samme tid er det også en større opgave at holde styr på indtægter og udgifter. I den forbindelse er det essentielt at kende mulighederne for fradrag ved udlejning, fordi du har mulighed for at fratrække nogle af dine udgifter.

Så mens du genererer passiv indkomst gennem din udlejning, kan du også optimere dine økonomiske fordele som boligudlejer.

I dette indlæg kan du blive klogere på de muligheder du har for at skatteoptimere din boligudlejning gennem skattefradrag.

Har du brug for hjælp til at finde alle de fradrag ved udlejning, du har ret til, så kan du oprette en bruger på Digital Revisor. Du kan prøve værktøjet gratis i en prøveversion, og hvis det er noget for dig, kan du købe adgang til det fulde værktøj, som hjælper dig med at hente alle dine fradrag, beregner din skat og fortæller dig, hvordan du skal indberette det, så det bliver korrekt.

Hvad er et fradrag ved udlejning?

Et fradrag er et beløb, du er fritaget at betale skat af.

Det fungerer således, at du har en indkomst fra din udlejning, der skal beskattes, og de fradrag der er, kan du modregne, hvorved du opnår en besparelse i skatten.

Et eksempel kunne være; Du har en huslejeindtægt på 50.000 kr. – som udgangspunkt er denne indtægt skattepligtig. Du har så grundet slitage været nødt til at male boligen, og købt maling for 10.000 kr. – disse udgifter vil være fradragsberettigede. Derfor fratrækkes de din huslejeindtægt, så din skattepligtige indkomst nu er 50.000-10.000 = 40.000 kr. – du beskattes altså nu af et mindre beløb.

Mange fradrag beregnes automatisk, fordi det bliver indberettet til Skat af din arbejdsgiver eller af pengeinstitutter. Et almindeligt eksempel på det kan være din a-kasse, der automatisk indberetter, hvad du har betalt, så du automatisk opnår skattefradraget.

Det er jo selvfølgelig meget nemt, men når du udlejer bolig, har pengeinstitutter og andre indberetningspligtige virksomheder ikke samme mulighed for at se, hvad der præcist foregår af transaktioner i forbindelse med din udlejning, og de kan slet ikke se, om udgifterne er fradragsberettigede eller ej.

Du skal med andre ord selv sørge for at indberette dine tal til Skat korrekt.

Så for at udnytte dine muligheder for fradrag ved udlejning, er det vigtigt, at du kender dem selv. Det er også vigtigt, at du gemmer kvitteringer, så du kan bevise, at du har brugt penge på ydelser og ting, du har fradrag for.

Hvad kan du få fradrag for ved udlejning?

Du kan få fradrag for det, der sætter dig i stand til at drive din udlejningsvirksomhed

Der er en overordnet hovedregel, når det kommer til, hvad du kan få fradrag for. Juridisk set er din udlejning faktisk en virksomhed, og det faktum sætter os i stand til at definere, hvad du kan få fradrag for.

Den overordnede hovedregel er nemlig:

”Du har fradrag for de udgifter, der sætter dig i stand til at drive virksomhed.”

- Og hvad betyder det så? tænker du sikkert.

I den bredeste fortolkning af ovenstående, kan du argumentere for, at du har fradrag for rigtig mange udgifter. Det kunne fx være dit private internet, fordi du bruger internettet til at annoncere, når du har et ledigt lejemål.

Men sådan er det desværre ikke.

Det er en misforståelse, at du kan fratrække dit private internetabonnement, fordi du med al sandsynlighed ikke bruger det nok til, at det kan betegnes som erhvervsmæssig brug.

Den overordnede hovedregel har givet grobund for, at flere gennem tiden har indberettet udgifter, der ikke falder ind i Skattestyrelsen egen forståelse af reglerne for fradrag ved udlejning.

I værste fald er der nogen, som har udnyttet det groft ved fx at købe hårde hvidevarer, installere dem privat og derefter indberette dem som fradrag til Skat. Den gik ikke, og derfor er der slet ikke mulighed for fradrag for hårde hvidevarer i dag.

Men hvad kan du så fradrag for?

Du kan fx få fradrag for vedligeholdelse af lejemålet, ejendomsskatten, renovationsafgifter og renterne på dine lån.

Din Skatteordning kan også have betydning for, hvor meget du kan trække fra i Skat. Fx får du et højere fradrag for renter, hvis du bruger virksomhedsordningen.  

I den virkelige verden, kan der være adskillige forskelligartede og uforudsete udgifter, når du først begynder at udleje din bolig. Der er desuden nogle udgifter, du først kan få fradrag for, når du en dag vælger at sælge boligen. Denne type udgifter betegnes ofte som ’forbedringer’, og er som ordet antyder, udgifter der forbedrer boligens værdi.

Modsat de tidligere nævnte fradrag, opnås skattebesparelsen af disse ikke i løbet af året, men først ved et salg af boligen. Her tillægges udgifterne anskaffelsessummen af boligen således, at avancen ved salg (salgspris minus anskaffelsessum) mindskes, og der hermed opnås et fradrag i skatten ved en eventuel fortjeneste på salget.

Om en udgift så går ind under et fradrag i året eller et fradrag ved et salg i fremtiden, kan være svært at skelne mellem. Det skyldes, at flere udgifter kan ligge i spændet mellem de to kategorier.

Det gør det ofte svært at få styr på fradragene, og hvordan de skal indberettes. Derfor vil der ofte være udgifter, hvor det er individuelle vurderingssager der afgør, hvorvidt der er fradrag for en given udgift.

I disse tilfælde kan det være en god ide at konsultere nogen, der har erfaring og viden indenfor området, så man optimerer sin skat og ikke overtræder loven.

Digital Revisor finder alle de fradrag du har ret til

Det kan være svært at holde 100 % styr på fradragene, men vi har gjort det nemt for dig på Digital Revisor.

Vi har nemlig samlet alle mulige fradrag i vores værktøj, så du kan opnå alle de fradrag, du har ret til. Når dine udgifter har været igennem vores værktøj, får du en udførlig guide, der fortæller dig, hvordan du skal indberette dine tal, så det hele går ordentligt til.

Vores revisorer har været lovgivningen igennem, så du ikke behøver at bruge tid på det selv. Hvis du har spørgsmål til nogle af dine udgifter, kan du altid spørge dem i chatten nede i højre hjørne.

Download

Seneste blogindlæg

Din guide til boligudlejning

Er du ny boligudlejer? Få hjælp til husleje, økonomi og Skat her.

Læs Mere

Interessentskabets skat og regnskab

Bliv klogere på interessentskabet som virksomhedskonstruktion.

Læs Mere

Fradrag ved udlejning

Fradrag ved udlejning er ikke altid det nemmeste at have styr på. Bliv klogere her.

Læs Mere