Indholdsfortegnelse

Regnskab og bogføring

Regnskab og bogføring er en ganske vigtig del af din forretning. I dette indlæg kan du blive klogere på de regler og krav, der gælder, når det kommer til regnskab og bogføring.

Bogholderi, regnskabsføring, regnskab og bogføring. Kært barn har mange navne. Således også dét at føre regnskab for sin virksomhed. Også selvom det er en disciplin mange mindre selvstændige erhvervsdrivende ikke er helt vilde med.

Men det er egentlig synd. For det kan give overblik, ro i maven og blod på tanden at kunne følge med i et overskueligt løbende regnskab for sin forretning. Og så er det desuden lovpligtigt og beskrevet gennem Bogføringsloven.

Løbende regnskab og bogføring

Så hvis ikke af lyst, så i hvert fald af pligt, bruger du kort fortalt din bogføring til at holde styr på din virksomheds økonomi.

Når du laver løbende regnskab og bogføring, skal du systematisk registrere dine økonomiske transaktioner. Det giver dig et overblik over:

 • Dine indtægter og udgifter
 • Værdien af dine aktiver, fx varelager og inventar
 • Din gæld
 • Virksomhedens værdi

Den daglige eller løbende styring af regnskab og bogføring, styrer de fleste selv. Det er nemt gennem et online bogføringsprogram som fx Billy, Dinero, Uniconta, e-conomic og Dynaccount. Det kommer helt an på, hvilken form for virksomhed du har. Måske har du en bogholder eller en revisor, der hjælper dig med løbende at bogføre indtægter og udgifter eller aktiver og passiver. Alle metoder er gode måder til at bevare overblikket over sit regnskab, og samtidig overholde bogføringsloven.

Bogføringsloven

regnskab og bogføring
Når det gælder regnskab og bogføring, kommer du ikke udenom bogføringsloven

Når det kommer til regnskab og bogføring, kommer du ikke udenom bogføringsloven. Bogføringsloven angiver nemlig de retningslinjer og regler du skal huske, når du bogfører. De 4 vigtigste punkter i bogføringsloven er:

  1. Registrering og dokumentation af transaktioner foretages så hurtigt om muligt

Bogføringsloven nævner, at transaktioner skal registreres snarest muligt efter, at de er foretaget. Det er god bogføringsskik, og det gør det også nemmere at leve op til kravet om, at registreringerne skal indgå i kronologisk rækkefølge. Udover det giver det også et overblik, fordi du hverken glemmer at registrere bilag og heller ikke glemmer at gemme dine gamle kvitteringer. Det er den nemmeste måde at holde styr på dit regnskab og bogføring.

  2. Registreringer skal dokumenteres ved hjælp af bilag

Enhver registrering skal kunne dokumenteres. Derfor er det vigtigt at vedhæfte bilag til de enkelte registreringer. Det kan enten gøres i papirform, men med de mange gode bogføringsprogrammer, der findes i dag, er det naturligvis også muligt (og nemmere) at gemme bilagene i programmerne.

  3. Regnskabsmaterialet må ikke ødelægges eller bortskaffes

Dette er også et krav, som vi ikke kommer udenom. Det er skrevet så tydeligt, at der ikke er nogen grund til at dykke dybere ned i det.

  4. Alt regnskabsmateriale skal opbevares i 5 år

Du skal gemme regnskabsmaterie, som går 5 tilbage. Det hænger direkte sammen med forældelsesfristen, som også er på 5 år. Hvis myndighederne ønsker det, kan de efterspørge regnskabsmateriale, som ligger 5 år tilbage i tiden.

Du kan læse meget mere om reglerne i Bogføringsloven.

Bilag

Som der står i bogføringsloven, skal registreringer i regnskabet følges af et bilag. Et bilag fungerer som dokumentation for alle ind- og udgående transaktioner, der er foretaget i virksomheden. Det kunne fx være en regning, kvittering eller faktura.

Hvert bilag tildeles et bilagsnummer i en nummerorden, når de bogføres, så det sikres at alle er medtaget.

Minimumskravene for oplysningerne i et bilag er:

 • Fakturanummer
 • Dato
 • CVR-nummer (hvis kunden/sælgeren er en virksomhed)
 • Moms-nummer og andel af beløb (hvis momsregistreret)
 • Sælger
 • Køber (ikke altid et krav)

Derudover skal bilagene overholde kravene fra bogføringsloven.

Moms

Hvis din virksomhed er momsregistreret, skal du føre et momsregnskab over køb og salg af varer og ydelser, så du kan lave din momsafregning. Momsregnskabet skal mindst indeholde en konto for købsmoms og en for salgsmoms. Købsmoms er den moms, der har at gøre med dine omkostninger. Omvendt er salgsmoms den moms, der vedrører momsen på din omsætning. Hvis du handler med udlandet, skal regnskabet samtidigt også indeholde en konto for køb og salg af varer og ydelser til udlandet.

Samhandel med udland er de senere år kommet tættere på. Benytter du Facebook-annoncer eller google adwords, så er det også samhandel med udland.

Momsbeløbene, der skal indberettes, findes i dit almindelige regnskab. Derfor er det vigtigt, at dit almindelige regnskab er opdateret, inden momsen indberettes. Husk at medtag alle bilag fra den momsperiode du indberetter for, inden du indsender dit momsregnskab til Skattestyrelsen.

For at få ret til at trække momsen fra, skal momsposterne også være dokumenteret med bilag, der opfylder kravene.

Afstemning

bogføring og regnskab
Det er vigtigt at afstemme regnskabet

For at sikre at du har bogført korrekt, er det en god idé at lave en afstemning af dit regnskab. Du kan med fordel gøre det løbende ved at lave et kontoudtog, og sammenligne det med det, du har bogført. På den måde er det hele tiden en lille, overskuelig opgave, og du har færre fejl at rette ved den endelige årsafslutning.

Afstemning er dermed en slags kontrol af dit regnskab og bogføring, og det kan være en fordel at gøre det løbende i stedet for sidst på året. Det skyldes, at du så ikke behøver at gå igennem et helt års kontoudtog og se, om det stemmer overens med din bogføring. Det kan hurtigt blive noget af en mundfuld at komme fra regnskab og bogføring til selve årsrapporten.

Her er en liste med afstemninger du skal huske at foretage:

 • Bankafstemning laves for at sikre det der løbende bogføres på bankkontoen stemmer med de indbetalinger og hævninger der har været.
 • Konti afstemning laves for at sikre at der er blevet bogført på de korrekte konti.
 • Momsafstemning foretages for at se hvad der skal betales i skat.
 • Kreditorafstemning for at få overblik over hvad du skylder.
 • Debitorafstemning for at du kan få overblik over hvad du har til gode.

Fra regnskab og bogføring til årsregnskab

Når alt kommer til alt, så bliver den løbende føring af regnskab og bogføring til sidst til et årsregnskab. Alt efter hvilken virksomhedstype du har, er der også en række krav at være opmærksom på.

Hvis du har et selskab (fx et ApS), skal du indberette årsregnskabet til Erhvervsstyrelsen. Har du derimod en enkeltmandsvirksomhed, skal du ikke indberette en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, men nogle banker kræver, at virksomheder skal aflægge en årsrapport. Derfor kan det også være relevant for enkeltmandsvirksomhederne at få lavet en årsrapport, selvom der ikke er et krav om at indsende den til Erhvervsstyrelsen.

Tallene i din bogføring bliver bl.a. det, der ligger til grund for årets resultat før skat, aktiver og passiver samt eventuelle personaleomkostninger, som bl.a. skal indgå i dit årsregnskab.

Lav din årsrapport selv

Du behøver ikke vær en revisor for at lave din årsrapport selv. Det er lidt det samme som, at du heller ikke behøver at være en bogholder for at holde løbende styr på dit regnskab og bogføring.

Det bogføringssystem du bruger, holder nemlig styr på bogføringsloven for dig, så du ikke selv behøver at kende alle regler selv.

På Digital Revisor har vi lavet et online værktøj, der gør dig til din egen revisor. Vi har nemlig samlet årsregnskabs- og skatteloven i et enkelt værktøj, der på 5 enkle trin tager dig fra din bogføring til en færdig årsrapport og en oversigt, der fortæller dig, hvilke præcise tal og rubrikker, du skal udfylde på skat.dk.

For at komme i gang skal du oprette en bruger, overføre dine tal og besvare en række spørgsmål. Derefter beregner vores værktøj skatten og sørger for at finde alle de fradrag, du har ret til. Når det hele er gjort, er du gået fra regnskab og bogføring til en komplet årsrapport, du kan sende til Erhvervsstyrelsen med et enkelt klik.

Vil du vide mere om, hvordan du selv kan få styr på skatten og årsregnskabet ved hjælp af vores værktøj? Så kan du enten kontakte os i chatten nede i højre hjørne eller læse mere om det hele på vores hjemmeside. Klik på én af knapperne forneden.

Opsummering

Det er altså vigtigt at have styr på sit regnskab og bogføring. For at gøre bogføringen lettere, kan du med fordel benytte et af de bogføringssystemer, vi nævner forneden. Hvis du vil lave dit årsregnskab på Digital Revisor, kan du hurtigt overføre din bogføring fra dit bogføringssystem til Digital Revisor.

E-conomic, Dinero, Billy, Uniconta, Dynaccount, Xena eller WebFinance

Bogføringssystemerne gør det lettere både at kontere dine udgifter og indtægter, holde styr på bilag og sikrer dig, at du overholder bogføringsloven. Systemerne kan også hjælpe med din afstemning, og så har de også den fordel, at de kan kobles direkte sammen med Digital Revisor, så du på 5 nemme trin selv kan lave en årsrapport eller få de helt rette tal til dit oplysningsskema på SKAT, når du kommer til det.

Næste skridt

Nu hvor du har styr på regnskab og bogføringsdelen, er du klar til næste skridt.

Som vi nævnte foroven er den løbende føring af regnskab og bogføring grundlaget for dit årsregnskab. Når en regnskabsperiode er afsluttet, er det tid til at udarbejde årsregnskabet og indberette til de relevante offentlige instanser såsom Erhvervsstyrelsen og Skat.

Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed eller en meget lille virksomhed, er du ikke forpligtet til at lave en årsrapport. Men så vil du nok gerne vide lidt mere om Udfyldelse af Oplysningsskemaet!
Har du derimod et selskab, eller ønsker du at aflægge årsrapport frivilligt, så kan du læse indlægget Årsrapporten

Her kan du klikke dig videre til det, DU har brug for at vide mere om:

For virksomheder:

Download

Blogindlæg

Bliv klogere på interessentskabet som virksomhedskonstruktion.

Læs indlægget

Fradrag ved udlejning er ikke altid det nemmeste at have styr på. Bliv klogere her.

Læs indlægget

Har du styr på begrebet "udbytte"? Hvis ikke kan du blive meget klogere ved at læse dette indlæg.

Læs indlægget

Skal du udlodde udbytte? Så kan det være rart at kende reglerne for udbytteskat.

Læs indlægget

Bliv klogere på hvilke regler og krav, der er til oplysningsskemaet for selskaber.

Læs indlægget

Her kan du læse om regler og krav der er til skatten i et holdingselskab og hvordan du håndterer disse.

Læs indlægget
Arrow pointing left
Arrow pointing right